Bài Tập Bảo Toàn Nguyên Tố

Share:

*
cài xuống (3)
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn m g các thành phần hỗn hợp X gồm ( CH4, C2H4, C2H2) chiếm được 35,2 g CO2 và 25,2 g H2O.

Bạn đang đọc: Bài tập bảo toàn nguyên tố

Tính m?
*
Bài 4
: mang lại 0,845 g hỗn hợp bột Mg, Fe, Zn vào dd HCl dư và lắc cho đến khi phản bội ứng ngừng thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng rồi nung khan trong chân không thì thu được từng nào g chất rắn.
*
Bài 5
: Đốt cháy hoàn toàn m g các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 chất chỉ cất C và H yêu cầu dùng hết 6,16 lit O2 (đktc) chiếm được 6,6 g CO2. Tính m?Giải:
*
Bài 6
: 4,64 g tất cả hổn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 tính năng vừa đầy đủ với 160 ml dd HCl 1M. Ví như khử trọn vẹn 1,16 g X bởi CO dư sinh hoạt t cao thì thu được từng nào g Fe?Giải
*
Dạng 7
: Dạng bài bác tập sử dụng phương pháp khối lượng mol trung bìnhPhương pháp vừa phải chỉ áp dụng cho bài toán hỗn hợp các chấtGiá trị trung bình dùng để làm biện luận đưa ra NTK hoặc PTKKhối lượng mol trung bình là khối lượng của 1 mol chất
*
Bài 1: Hòa tan trọn vẹn 4,68 g tất cả hổn hợp muối cac bo nat của 2 kim loại X và Y tiếp đến trong đội IIA vào dd HCl chiếm được 1,12 lit CO2 (đktc). Xác minh 2 kim loại
*
Bài 2
: hỗn hợp X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại kiềm M, N nằm sau đó nhau.

Xem thêm: Một Liệu Trình Trị Mụn Tại Spa Giá Bao Nhiêu? Bao Lâu Thì Hết Mụn?

Mang 6,2 g X hòa tan trọn vẹn vào nước chiếm được 2,24 lit H2 (đktc). Xác minh M,NGiải: gọi A đại diện cho 2 kim loại M, N
*
Bài 3
: bao gồm một lếu láo hợp tất cả ACO3 với BCO3 ( A,B là 2 kim loại hóa trị II)Hòa tan không còn m g tất cả hổn hợp này bắt buộc dùng 300 ml dd HCl 1M. Sau phản ứng chiếm được V lit CO2(đktc) cùng dd A. Cô cạn dd A chiếm được 30,1 g muối bột khana, xác minh mb, tra cứu V
*
Bài 4
: A,B là 2 sắt kẽm kim loại có cùng hóa trị II. Oxi hóa hoàn toàn 8 g hai kim loại này thu được các thành phần hỗn hợp hai oxit tương ứng. Hài hòa hết nhị oxit trên bắt buộc 150 ml dd HCl 1M, sau bội phản ứng thu được dd đựng hai muối. Mang lại NaOH vào dd muối hạt này thì chiếm được kết tủa cực đại nặng m (g) có hai hidroxit kim loại.a, Viết những ptpư xẩy rab, xác minh m
*

Bài viết liên quan