Bệnh viện tai mũi họng tiếng anh là gì

Share:

Để nắm rõ rất nhiều giờ anh thuật ngữ siêng ngành y khoa, đòi hỏi sinc viên cần sản phẩm cho bạn kỹ năng cơ phiên bản thiệt tốt.

Bạn đang đọc: Bệnh viện tai mũi họng tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng anh về bị bệnh chính là chủ thể tiếp sau noimidanang.com trình làng mang lại các bạn sinc viên. Đặc biệt là hồ hết chúng ta bước đầu mày mò giờ anh thuật ngữ Y Khoa. Cùng hiểu hết nội dung bài viết này và lưu giữ vào sổ tay ngay lập tức nhé!

Từ vựng giờ anh về bị bệnh phổ biến

trước hết, noimidanang.com xin tổng đúng theo một số trong những từ bỏ vựng tiếng anh về mắc bệnh mà chúng ta có thể phát hiện sinh hoạt bất cứ cuốn sách hay tư liệu Y Khoa như thế nào trên quả đât.

Xem thêm: Massage Mặt Có Tác Dụng Gì Và Những Lưu Ý Khi Thực Hiện Tại Nhà

Cùng điểm qua nhé:

Adễ thương sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang cung cấp tínhAgue /ˈeɪɡjuː/ Bệnh sốt giá cơnAnemia /əˈniːmɪə/ Bệnh thiếu máuAnthrax /ˈænθræks/ Bệnh thanAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/ Bệnh nấm bàn chânAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/ Rung nhĩBackache /ˈbækeɪk/ Đau lưngBleeding /ˈbliːdɪŋ/ Chảy máuBlister /ˈblɪstər/ Phồng giộpBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/ Hạch vúBruise /bruːz/ Vết thâmCancer /ˈkænsər/ Bệnh ung thưCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi / Bệnh liệt nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/ Polyp cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/ Đau ngựcChill /tʃɪl/ Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/ Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/ Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/ Bệnh tảChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang mãn tínhCold /koʊld/ Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/ Đau bụng gió (hay chạm mặt nghỉ ngơi tthấp em)Deaf /def/ ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/ Sốt xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/ Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/ Trầm cảmDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ Bệnh tè đườngDiaphragmatic hernia Thoát vị cơ hoànhDiphtheria /dɪfˈθɪriə/ Bệnh bạch hầuDizziness /ˈdɪzinəs/ Cđợi mặtDumb /dʌm/ CâmEarađậy /ˈɪreɪk/ Đau taiFever /ˈfiːvər/ SốtGanglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/ U hạchGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướuGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə / Bệnh tiểu đườngGout /ɡaʊt/ Bệnh gútHeadađậy /ˈhedeɪk/ Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/ Nghe kémHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/ Bệnh trĩHigh blood pressure Cao ngày tiết ápHypertensive sầu diseases Bệnh cao huyết ápHypotension Huyết áp thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/ Suy giápInfection /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/ CúmInjury lớn nerve và spinal cord Tổn định thương thơm thần khiếp cùng cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/ Mất ngủIntertrigo Chốc mépKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/ Suy bồi bổ thể phùLipoma U mỡLump /lʌmp/ BướuMalaria /məˈleriə/ Bệnh nóng rétMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ Suy dinc dưỡngMeasles /ˈmiːzlz/ Bệnh sởi

*

Từ vựng tiếng anh bệnh hệ tiêu hoá

Adễ thương appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột vượt cấpAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột thừaBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/ Vi khuẩn ruộtIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/ Ruột kém nhẹm hấp thuAbdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/ Đau bụngConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/ Táo bónDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/ Bệnh tiêu chảyDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/ Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/ Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/ Bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/ Rối loạn tiêu hoáFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/ Ngộ độc thực phẩmGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/ Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/ Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/ Xuất ngày tiết dạ dàyAxinh tươi pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy cung cấp tínhAncylostomiasis Bệnh giun mócAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/ Bệnh giun đũaBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/ Bệnh giun chỉ

Từ vựng giờ anh bệnh dịch đường hô hấp với tai mũi họng

Adễ thương tonsilitis Viêm amiđanAxinh tươi gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Cấp tính viêm nướuAcute nasopharyngitis (common cold) Viêm mũi họng cấp cho (cảm thường)Ađáng yêu pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm họng cung cấp tínhAxinh đẹp upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm khuẩn con đường thở bên trên cung cấp tínhAeremia Bệnh khí épAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viêm mũi dị ứngAphtha /ˈafθə/ Lsinh hoạt miệng/đẹn trong miệngAsthma /ˈæzmə/ Hen suyễnChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướu mãn tínhChronic nasopharyngitis Viêm mũi họng mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/ Viêm họng mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viên mũi mãn tínhCough /kɔːf/ HoDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/ Các bệnh tình của lưỡiAxinh tươi bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/ Viêm tè truất phế quản cấpAcute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm tkhô hanh quản ngại cấp cho tínhAxinh tươi tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/ Viêm khí cai quản cấpBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/ Giãn truất phế quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/ Viêm phế quảnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm thanh khô quản mạn tínhLaryngopathy Bệnh thanh quản

*

Từ vựng tiếng anh căn bệnh hệ tlặng mạch, gan cùng phổi

Ađáng yêu myocardial infarction Nhồi máu cơ tyên ổn cấpAxinh đẹp myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm cơ tyên cấpAxinh tươi pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm nước ngoài tyên cấp cho tínhBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/ Nhịp tim chậmCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/ Ngừng timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/ Rối loàn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/ Bệnh cơ timChronic ischaemic heart diseases Bệnh tim vì thiếu tiết toàn cục mạnChronic rheumatic heart diseases Bệnh tyên ổn mãn tínhHeart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/ Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/ Bệnh timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/ Suy timIschaemic heart diseases Bệnh tyên vày thiếu thốn huyết viên bộArterial embolism và thrombosis Thuyên ổn tắc cùng ngày tiết khối cồn mạchAtheroscclerosis Xơ xi măng động mạchAcute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội bệnh viêm cầu thận cấpAxinh tươi renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/ Suy thận cấpChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội hội chứng viêm cầu thận mạnChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/ Suy thận mãn tínhBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/ Vi trùng phổiLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/ Ung tlỗi phổiChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/ Xơ ganGanglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/ U hạchHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/ Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm ganHepatitis a Viêm gan aHepatitis b Viêm gan bHepatitis c Viêm gan cLiver cirrhosis Gan xơ gan

*

Từ vựng giờ đồng hồ anh các dịch quanh đó da

Atopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm domain authority dị ứngCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/ Bệnh nnóng candidaContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da tiếp xúcDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm daDermatomycosis Bệnh nấm daImpetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/ Bệnh lsinh hoạt daJaundice /ˈdʒɔːndɪs/ Bệnh rubi daCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/ Ung thỏng biểu bìAbscess /ˈæbses/ Nổi nhọt nhọtAcariasis Bệnh ghẻAcne /ˈækni/ Mụn trứng cáAllergy /ˈælərdʒi/ Dị ứngBurn /bɜːrn/ Bị bỏngChicken pox /ɑːks / Bệnh tbỏ đậuErythema /,eri’θi:mə/ Ban đỏFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/ Dị ứng thực phẩmFungus /ˈfʌŋɡəs/ NấmAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/ Bệnh bạch tạng

Từ vựng giờ đồng hồ anh những bị bệnh hệ tạo thành phụ nữ với nam

Cervicitis Viêm cổ tử cungCystitis /sɪˈstaɪtɪs/ Viêm bàng quangEndometriosis Bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis Viêm mào tinc hoànFemale infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh nữGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/ Bệnh lậuHiv disease Hiv /dɪˈziːz/ Bệnh HIVHysteropathy Bệnh tử cungIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/ Kinh nguyệt không đềuLeukoplatê Bạch sảnLues /’lu:i:z/ Bệnh giang maiMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh namMastitis /mæˈstaɪtɪs/ Viêm vúMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/ Các triệu hội chứng mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/ Sẩy thai

*

Từ vựng giờ anh căn bệnh hệ thần kinh

Cerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/ Chảy ngày tiết nãoCerebro-vascular accident (cva) Tai phát triển thành quan trọng nãoIntracerebral haemorrhage Xuất huyết trong nãoMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm màng não

Trên đây là một số tự vựng giờ anh về căn bệnh tật thường dùng độc nhất vô nhị. Hãy hiểu thật kỹ càng cùng ghi ghi nhớ hầu hết kiến thức và kỹ năng trên vào trong đầu một bí quyết lâu dài. Vì bọn chúng sẽ theo các bạn trong veo quy trình học và thao tác đấy. Bài viết tiếp theo sau noimidanang.com vẫn share kiến thức thuốc tiếng anh là gì? Và tổng hòa hợp 37 từ vựng cũng giống như mẫu câu phổ biến nhất lúc tiếp xúc Y Khoa. Đừng bỏ lỡ nhé

Bài viết liên quan