CÁC LOẠI SÁCH HUYỀN THUẬT CỔ

Share:
" data-medium-file="https://noimidanang.com.files.noimidanang.com.com/2015/03/noimidanang.com11.jpg?w=120" data-large-file="https://noimidanang.com.files.noimidanang.com.com/2015/03/noimidanang.com11.jpg?w=120" />Giáo Sư Trần Quang Quyến

Tác giả "Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn"


*

NHỮNG TINH HOA PHÁP THUẬT của các nhà thông thái Do Thái cổ rút ra từ sách có những họa tiết cẩn trên đá trong kinh điển Kabbalah và kinh Talmud nói về điều lành của nhân loại.Bạn đang xem: Các loại sách huyền thuật cổ

Chuyển dịch từ tiếng Đức, dịch nguyên bản, theo bản cổ.

Bạn đang đọc: Các loại sách huyền thuật cổ

CÓ RẤT NHIỀU BẢN KHẮC BÙA THIÊNG THỜI ĐÓ

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này đã được khen thưởng và chỉ trích của công chúng. Nó đã được thừa nhận là một bản có giá trị của sự hiếu kỳ của văn học nói chung, và đặc biệt là có liên quan đến ma thuật, nhưng đó là cùng một lúc tính toán đểgây mầm mê tín. Tuy nhiên, nó lại gây ảnh hưởng không tốt đối với tàng thư phép thuật huyền bí có tên là HORST.

Trong thời đại giác ngộ của chúng ta, không định kiến sẽ thực hiện trong các ấn phẩm của một công việc như vậy, chỉ những gì các tác giả tuyên bố, cụ thể là, một đóng góp trong sự so sánh các tài liệu nêu trên và văn hóa của không có công đức không quan trọng; nhưng đối với các tín hữu cũng có, vấn đề của một phiên bản giá rẻ sẽ có nhiều ích hơn so với sản phẩm trước đây là tốn kém về huyền thuật, mà chỉ được lưu thông trong các hình thức trừu tượng và bán với giá cắt cổ.

Những gì giá trị thực tiễn khác phiên bản có tên nêu trên có thể sở hữu không phải là câu hỏi!

Hãy để chúng tôi có ý kiến, so với văn học phổ biến thì nó là quá thấp; hãy tính theo đúng giá trị của nó, với sức lao động, phương pháp hệ thống, điều kiện làm việc và độ tuổi của các đối tượng phụ trách.

(Phần này đã được pháp sư Huyền Trí cắt bỏ một đoạn vì không phù hợp).

Đối với các phiên bản hiện tại nó chỉ có thể nói: rằng những gì trước đây đã được trình bày như là cái gọi là thứ sáu và thứ bảy Sách của ông Môsê, trong đó có nhiều thế kỷ đã thu hút đức tin phổ biến. Trong thực tế, chưa có bản nào hệ thống một cách đầy đủ và dễ hiểu một cách nghiêm túc như bản này. Đã có các cuộc biểu tình chống lại việc xuất bản sách này, chống lại những người thực hành theo sách này. Bằng nỗ lực, chúng tôi đã cố gắng để có bản sách hoàn thiện nhất, mang lại lợi ích cho nhân loại.

Bản dịch được đảm bảo sự trung thực theo bản cổ, đầy đủ. Có có sức hấp dẫn vốn dĩ của nó trước đây.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ


*

Vạn Pháp Thần Phù
Dịch: Pháp Sư Huyền TríNXB Linh Quang Bảo Điện 2015201 TrangCác phép thuật, bùa chú bí truyền của các phù thủy miền bắc

萬法神符

VẠN PHÁP THẦN PHÙ

叶力恭刊與我修完萬福

恒心印送在家能救眾人

HIỆP LỰC CUNG SAN, DỮ NGÃ TU HOÀN VẠN PHÚC

HẰNG TÂM ẤN TỐNG, TẠI GIA NĂNG CỨU CHÚNG NHÂN

(Góp sức khắc in, cùng ta tu vẹn muôn phúc,

Hằng tâm ấn tống, tại gia cứu độ chúng nhân)

Bản in lưu tại Phổ Tế đàn (hoặc Hòa Xá xã vọng từ), xã Phụ Chính, tổng Hoàng Lưu, huyện Chương Mỹ, tỉnh HàĐông.

Mộc ân thiện môn chư đệ tử đồng kính cẩn san khắc.

Hạ tuần tháng 10, năm Giáp Tuất, niên hiệu Bảo Đại thứ 9 khắc xong.

Bản dịch này của Linh Quang Bảo Điện – 372b – tổ 21 – khu phố 3 – phường Long Bình Tân – thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

Bản quyền dịch: Huyền Trí pháp sư.

BÀI TỰA

Đức Lão Quân thư phù, thả sông cứu dân ngày xưa vậy. Thế mà lắm người bản thị là học thiển tài sơ, dám cậy là đạo cao đức trọng. Xét đến đường tu thời đã thua kém, hỏi đến việc cứu tế thời chẳng am tường. Hễ thấy món bùa nào khó khăn, không bàn lại thời bàn lui, lại còn kém cỏi bảo nhau rằng: “Bùa không cứ nhiều, chỉ chuyên dùng một vài đạo cũng đủ”. Thế thì sao thuốc chữa bệnh không chỉ dùng một vài vị? Cả đến sách xem bói, sớ nhương kỳ, kinh tụng giảng, sao không chỉ dùng một vài từ, một vài quyển mà vẫn còn phải tần phiền hạc giá. Mãi đến bây giờ biết bao muôn điển ngàn kinh vẫn hãy chưa đủ ứng phó được hết vạn sự, vạn vật ở cõi nhân gian. Nói thế vậy chẳng qua là vụng chèo khéo chống, lấy miệng che thân làm vậy. Chớ không biết chữ Thánh dạy rằng: “Cứu tế chi phương, chỉ hoạn kỳ bất túc, bất hoạn kỳ hữu dư”. Nghĩa là những phương pháp cứu dân chỉ lo rằng không đủ, chớ không lo làm thừa. Ngọc tốt để dành, bao giờ sợ ế. Nay hễ đạo bùa nào càng khó làm mới càng hay. Cũng như vị thuốc nào càng khó tìm mới càng quý. Nếu cứ dông dông dài dài cũng được, thời thiên hạ ai chẳng làm được thày. Than ôi! Đời đương hội mạt, đạo đến ngày suy, bọn cửu lưu nổi tựa ong bay, học Tam giáo dặm như cỏ dại. Bao nhiêu chân tông chính pháp phận thời đã bị lũ vu sư tà giáo, đem lời đố hoặc mà thành ra dĩ ngoa truyền ngoa. Bao nhiêu những ấn quyết thư phù, phận thời lại bị bọn tả đạo bàng môn, vì cái lợi tâm mà đến nỗi tam sao thất bản, mỗi ngày mỗi tệ, càng lút càng sâu, lo cái đạo đời dồn vào hạo kiếp. Khiến cho người ngồi trên bệ ngọc, cũng phải sa xuống hàng châu. Ối chao ôi! Kìa lũ chúng sinh, đương lênh đênh trên bể khổ, gặp phải cảnh nhà nghèo bệnh nặng, chỉ vì đau một nơi, giác một nẻo, mà thành ra tiền mất tật mang ác nghiệp nhỉ. Những loài quỷ quái đương những nhiễu dưới Phù đề, nhân được khi giậu đổ bìm leo. Hễ mà bùa không biết, quyết không hay, khó hòng được phúc lai tai tống. Đã trông thấy đấy, nghe thấy đấy, biết thương làm sao, cứu làm sao. Nếu ngoảnh mặt làm thinh, thời cầm lòng chẳng được. Mới phải giáng tay phù, ra tay pháp. Triển long đao, mài tuệ kiếm, cắt dây cởi nút cho ra. Ruổi xe hạc, gác xe loan, cầm đào quản, viết sa bàn, chỉ lối đưa đường cho biết. Ấy chủ nghĩa chỉ vì việc dạy dân, mà kiêm lẽ đến cứu dân, là bởi phản cái trường hợp tập quán, mới phải theo cái chính sách tùy thời đấy thôi. Chớ nói đến hết thời mọi việc đều được cảm ứng linh thông cả. Thời bộ thần phù này chưa dám quyết, là còn tùy ở cái nhất điểm chân tâm của từng người vậy.

Biết ta bảo bụng ta sầu

Người không biết bảo ta cầu việc chi

Trong vì bể khổ sông mê

Thương dân nhẽ chẳng đóng bè cứu dân

Thời Hoàng Nam Bảo Đại, thất niên, tuế thứ Nhâm Thân, ngũ nguyệt, vọng nhật, phụng Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương giáng vu Hương Khê, Tập Thiện, Phụ Chính xã, Phổ Tế đàn. (Nước Đại Nam, ngày rằm tháng 5, năm Nhâm Thân, niên hiệu Bảo Đại thứ 7, cung phụng đức Trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vương giáng tại đàn Phổ Tế, xã Phụ Chính, Hương Khê, Tập Thiện)

Kê sinh (người phụ đồng) tên là Liên, kính cẩn phụng sự.

Đàn sinh (chủ đàn) tên là Lan, kính cẩn chép lại.Download Vạn Pháp Thần Phù – Pháp Sư Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ


*

Kính thưa chư hành giả.

Sách có ba phần chính: Phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán, phần thứ hai là dịch theo nguyên bản, phần thứ ba là diễn lại chau chuốt. Sách gồm 341 trang.

LỜI TỰA

Công việc thỉnh một Phật tượng về sau đó lễ bái để thờ phụng, bấy lâu nay làm chưa đượng đồng bộ. Người đơn giản thì cho rằng sau khi có tượng, lấy lá bưởi lau cho sạch và dùng rượu gừng thoa lại một lần, rước tượng lên và đọc đại bi, thập chú, bát nhã vài lần là đã linh thiêng lắm rồi. Không những thế còn đặt lời chê bai một số người khác là hành không đúng pháp hoặc là vẽ vời ra để ăn tiền. Kẻ khá hơn, thì mua 1 cái bùa cốt tượng, viết tên hiệu vào, gói cùng thất bảo, yểm vào lòng tượng, trùm vải đỏ lại, mời sư ông lên đi hoa đàn, tắt đèn và mở vài đỏ ra. Người giầu hơn thì mời ngũ vị sứ giả xuống thiết tướng trấn đàn, giương cung bắn tên giống phường hát bội. Mới thấy thật phong phú, mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi thầy mỗi pháp.

Pháp môn An tâm – điểm nhãn – khánh tán này, vốn có từ rất lâu đời. Sau này làm chưa đúng vì bản thân sách viết nhiều phần rất khó hiểu, thậm chí hiểu sách theo phán đoán chủ quan.

Đúc kết lại, để hô thần nhập tượng cần làm theo thứ tự như sau:

1.Chuẩn bị tượng, lau chùi cho sạch sẽ, để nơi trang nghiêm,cũng có thể để vào vị trí sau này để cố định.

2.Chuẩn bị, bùa, dược, các vật phẩm yểm tâm, xin lưu ý về phương pháp chọn ngày giờ làm bùa.

3.Yểm tâm.Chọn được người có tài đức để yểm, yểm xong thì phải dán bùa niêm phong.

4.Điễm nhãn, theo thứ tự. Mỗi tượng đầu phải điểm nhãn khai quang riêng, không được khai quang tập thể.

5.Đưa tượng vào vị trí và làm lễ khánh tán, yên vị.

Khi đọc bản dịch này, chư hành giả không thể đọc một cách máy móc được. Trong đó có ba phần chính, phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán, phần thứ hai là dịch theo nguyên bản chữ hán theo số trang đã đánh dấu, phần thứ ba là diễn lại chau chuốt. Tuy nhiên, không đọc hai phần trước thì không làm được phần thứ ba. Vì phải đọc các phần trước tập luyện cho thuần thục mới tiến hành làm được, khi hành khoa vừa đọc vừa bắt quyết, không thể vừa đọc vừa xem bắt quyết thế nào được.

Chúng tôi rất mong được các ý kiến phản hồi, để chúng ta có được những cẩm nang hoàn thiện trong kho tang văn hóa tâm linh.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ


*

BÀI TỰA

Từng nghe, các bậc thánh tổ xưa nay lấy khẩu tâm để truyền chí đạo, chẳng xa xôi nhưng cũng chẳng dễ dàng. Sớm gấp tầm sư học đạo, khai mở huyền cơ để đắc được diệu đạo Chính chân vô thượng. Trước cầu thánh cung diên thọ, tung hô cơ nghiệp muôn đời. Phật nhật rạng soi, tôn nghiêm trùng đài bảo tọa. Thứ tới, nguyện cho Tứ ân, Tam hữu về nơi phúc cảnh siêu sinh. Thất tổ Cửu huyền, dâng hoa sen mà niềm vui tột đỉnh. Kinh chủ cùng Phật tử mười phương, duyên lành tốt đẹp, viên thành quả phúc. Phật hộ, Pháp hộ, Tăng hộ, trải bốn mùa khang ninh. Trời hộ, Thánh hộ, Thần hộ, độ ngàn thu cát khánh.

TINH KHÔNG THỨC BẢN, THẦN KIẾP VĨNH TRUYỀN

(TINH KHÔNG LƯU GỐC, THẦN KIẾP MÃI TRUYỀN)

KHAI TÔNG LÃO TỬ VĨNH KIẾP CHI TRƯỜNG TỒN NGƯỠNG VỌNG CA DIẾP PHÁP THÂN CHI BẤT DIỆT (MỞ DÒNG LÃO TỬ VĨNH KIẾP TRƯỜNG TỒN

NGƯỠNG VỌNG CA DIẾP PHÁP THÂN KHÔNG DIỆT)

Từng nghe, các bậc thánh tổ xưa nay lấy khẩu tâm để truyền chí đạo, chẳng xa xôi nhưng cũng chẳng dễ dàng. Sớm gấp tầm sư học đạo, khai mở huyền cơ để đắc được diệu đạo Chính chân vô thượng. Trước cầu thánh cung diên thọ, tung hô cơ nghiệp muôn đời. Phật nhật rạng soi, tôn nghiêm trùng đài bảo tọa. Thứ tới, nguyện cho Tứ ân, Tam hữu về nơi phúc cảnh siêu sinh. Thất tổ Cửu huyền, dâng hoa sen mà niềm vui tột đỉnh.

Kinh chủ cùng Phật tử mười phương, duyên lành tốt đẹp, viên thành quả phúc. Phật hộ, Pháp hộ, Tăng hộ, trải bốn mùa khang ninh. Trời hộ, Thánh hộ, Thần hộ, độ ngàn thu cát khánh.

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

Huyền Trí.

“Khuôn vàng thước ngọc” – Huyền Trí lấy mấy chữ này mà đặt lời cho bài tựa này. Cũng chẳng biết xưng tụng thế nào cho xứng đáng với bản sách này.

Bản sách này vốn lưu truyền ngoài Bắc, phàm những người làm thầy thì ai cũng cố kiếm lấy cho được một bản thần tiêu này. Trước là tra về đạo hiệu, triện ấn; sau là lấy đo mà làm sắc cấp cho đệ tử. Chính vì thế mà qua bao nhiêu sóng gió, “thần tiêu ngọc cách cung văn” vẫn còn chỗ đứng quan trọng trong giới huyền thuật. Không thể dùng bất cứ một văn tự truyền độ nào có thể thay cho Thần tiêu này được.

Trong Miền Nam, các thầy truyền cho nhau bằng khăn ấn. Khăn ấn đầu tiên thường làm bằng mảnh vải trên đàn pháp lâu ngày, các đệ tử thì thường có vài ba khăn ấn. Trên đó có vẽ những lệnh phù truyền độ, không được quy ước rõ ràng như trong thần tiêu.

Nay, bần đạo cũng vì chữ đạo mà dịch bộ sách này. Để đảm bảo tính chính xác theo cổ bản; bần đạo chỉ dịch nguyên bản. Phương pháp hành trì theo bản thần tiêu này sẽ viết thành 1 cuốn sách khác, giống như là quyển : Hướng dẫn sử dụng Thần tiêu ngọc cách công văn”.

Trong quá trình biên dịch, không tránh khỏi những sai sót. Kính mong chư vị đại xá.

Sách viết tại Linh Quang Bảo Điện – 372b – tổ 21 – kp3 – Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai.

Viết xong và lập đàn tế ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Thìn (2012).

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ


*

BÀI TỰA

HIÊN VIÊN HOÀNG ĐẾ CHÚC DO KHOA

Khi xưa Thần Nông nếm trăm thứ thảo dược để trị bệnh. Tuấn Bá xem bệnh để chế phương thuốc. Hoàng Đế nghiên cứu Ngũ hành, xem xét Ngũ Phú, sự cảm ứng của nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài. Cái xúc tác phản ứng của ta và người. Kẻ bị bệnh nhất thời không vui mà y dược do đó không thể xem tường mạch lí. Hoặc có kẻ nghèo hèn không thể lo chạy được thuốc thang. Kẻ học đạo cũng không thể nào có thể rộng giúp được khắp nên mới ngửa xem thiên văn, dưới coi nhân lí, bẩm cáo với Phục Hi, Thần Nông mà lập ra phép này. Lấy chữ Thượng làm tướng, chữ Thực làm binh. Các chữ này đều là chữ tiên phong để trị bệnh, phụng hành tế thế cứu dân. Thể theo bản thệ hiếu sinh của bậc đại thánh, cứu giúp nỗi lo khổ bệnh hoạn mà không cần Rộng tay quảng tế, quả thực là nấc thang đạt tới đại đạo. Mái chèo đạt tới cảnh tiên vậy.

Hàm Cốc sơn nhân Thể

MƯỜI BA KHOA CHÚC DO

Huyền Trí

Quyển “Chúc Do khoa” này có từ những ngày đầu tôi làm pháp sư. Giờ thì là pháp sư phù lục chuyên nghiệp chứ học lúc đầu thì thầy tôi nói là làm pháp sư phải học 4 thứ là “Nho – Y – Lý – Số”. Nguyên chữ “Phù thủy” là đạo bùa đốt trong nước. Thời thủy tổ của đạo thì bệnh dịch có nhiều, tổ sư bèn lấy thuốc cùng đạo bùa đốt lên cho vào nước để cứu dân. Cũng có thể nói, nguồn gốc đạo của chúng tôi chính là chữa bệnh. Giờ đây, khoa học phát triển rực rỡ. Những khoa bùa chú trị bệnh này bị liệt vào hàng mê tín dị đoan. Người ta ra sức bài trừ để chứng minh cho những thành tựu vĩ đại của y thuật hiện đại. Đúc kết lại cũng có hai nguyên nhân: thứ nhất, sau những biến động của xã hội và sự phát triển không ngừng của khoa học – thì những bài thuốc hay phương thuật này không còn phù hợp nữa, dần dần bị mai một… làm 1 đạo bùa thì mất khoảng nhanh nhất là 1 giờ đồng hồ, nhưng uống 1 viên thuốc tây thì hết không quá 5 giây, hiệu lực mà bùa chú chữa bệnh không thể nào nhanh bằng tây y được. Thứ hai, thầy dởm hiện nay quá nhiều, lại còn vỗ ngực cho ta là tài giỏi có thể trị bách bệnh. Cái loại thầy này phần lớn là xét đoán tâm lý con người, “mềm thì nắn rắn thì buông”, đấy là chưa nói đến chúng còn quay phim kỹ xảo đưa lên internet để mỵ dân.

Xem thêm: Trọn Bộ 4 Cách Trị Mụn Cám Tận Gốc Hiệu Quả, Mỹ Phẩm Thanh Trang

Thuật chữa bệnh này cũng phải tuân thủ các quy trình xem bệnh cũng đủ cả “vọng – văn – vấn – thiết” cho đến “đối chứng lập phương”. Bùa vẫn phải có thuốc, bùa chỉ là “tá – sứ” cho thuốc là “quân – thần” mà thôi. Thuốc lại phải tinh thông, có thầy tham nói là bệnh của bà phải dùng bùa này nấu cùng Nhân Sâm và Linh Chi; người nhà không biết, cứ ý lời thầy mà làm chứ có đâu biết rằng: Nhâm Sâm mà nầu với Linh Chi thì chỉ thành nước lã mà thôi. Tổ sư Hải Thượng Lãn Ông cũng đã có lần gây chết người theo câu chuyện này: Có cái chị này đến xin thuốc độc cho chồng chết, ông bèn lấy đưa cho vài chỉ Cam Thảo, nói đây là thuốc độc về nấu canh cho ông ta uống thì chết ngay. Ngài chỉ nghĩ là vợ chồng nó xung khắc một chút là hết thôi, nên đưa vài miếng Cam Thảo cho chị ta để chị ta hạ hỏa. Vài ngày sau, chi nhà vác cái mặt hơn hớn sang tạ ơn vì đã giết được chồng. Ngài hỏi cho thuốc vào cái gì; thưa: cho vào cháo cá chép. Vậy là Cam Thảo nấu với cá chép lại là độc dược. Vì chuyện này mà ngài ân hận mãi. Hồi tôi còn trong quân đội, có anh bạn hay uống rượu về quậy phá. Cấp trên biết chuyện nói tôi làm sao cho anh ta nằm im vài ngày, chiều ý, tôi xuống bếp lấy nhọ nồi nơi chảo cơm vẽ 1 chữ “tĩnh” rồi bảo đốt cho anh ta uống. Sau chừng 2 giờ thì anh ta ói mửa tràn lan, và quả nhiên nằm im vài ngày vì bệnh. Cấp trên ban khen tôi. Tôi lấy làm lạ, tôi đâu có làm phép tắc gì đâu mà lại như vậy. Hóa ra, cậu giúp việc đã hòa tro bùa vào trong chè đậu đen cho anh ta uống. Mà trước đó anh ta đã ăn 1 bữa thịt chó tẩy trần. Cũng vì việc này mà tôi ân hận mãi. Y thuật đều phải có kiêng cữ những điều xung khắc. Hồi còn một trang web huyền thuật tiếng Việt đầu tiên, tôi cũng viết vài bài y dược, chủ trang web lập tức phản đối, ông ta đâu còn nhớ lúc ông ta tham gia chiến tranh, cũng nhờ học vài món Thất

Sơn và phù chú trị bệnh mà còn giữ được cái mạng ông ta đến giờ.

Và nhiều vấn đề khác nữa mà tôi cứ băn khoăn là không biết còn nên dịch cuốn sách này thành bản Tiếng Việt không ???.

Tôi không biết phản ứng của chư vị thế nào. Nhưng cuốn sách này được làm bằng cả lương tri nghề nghiệp và được bổ sung sửa chữa đến mức dễ hiểu nhất. Tôi hi vọng sách này là một món ăn tinh thần bổ ích trong khi chư vị nhàn rỗi.

Xin thành kính tri ân Hiên Viên Hoàng Đế tổ sư, các chư vị tiên sư, hiền thánh đã để lại cho nhân gian những kiến thức vô cùng quý báu này.

Bản sách này dịch từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 5 năm 2012

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Sách này viết về thuật tính số đặc biệt của môn tính số. Phần lớn được rút gọn để quý vị dễ đọc, dễ hiểu

Xin quay lại một chút về một số kiến thức thuộc vấn đề bùa chú. Thần thánh là ai? Bản thân thần thánh cũng thuộc loại quỷ thần. Có những vị quỷ thần thiêng liêng quá mà được tôn lên làm thánh thần. Chủ yếu là thể của khí tụ và linh hồn chưa siêu độ. Hoặc đã siêu độ nhưng chưa hết nghiệp hoặc lời nguyện trước đây nên vẫn tiếp tục tồn tại. Trong thế giới linh hồn họ cũng có những cơ cấu tổ chức giống trên dương thế. Đặc biệt là phân ra nhiều giai cấp và có quyền lực khác nhau. Chính vì thế có những vị thần thánh đã tồn tại hàng vạn năm, và chắc rằng sẽ còn tồn tại đến muôn đời trong tin ngưỡng dân gian.

Sách này sẽ đề cập đến một phép có tên là “Kỳ Môn Độn Giáp”; kẻ không hiểu biết thì cho rằng đây là một môn khoa học. Kỳ thực đây là một phương pháp để giao lưu với chư vị quỷ thần mà thôi. Kỳ môn mà đạt được đến trình độ nhập môn cũng là quá xuất sắc. Sự biến hóa khôn lường của phép này khiến cho nhiều người thành bệnh cuồng theo học. Các nhà nghiên cứu phù chú cho rằng ai tinh thông Kỳ môn, luyện khí và phù chú thì có thể giúp nước an dân. Người đời tôn lên làm thần tiên sống.

Thực chất muốn thực thi phép Kỳ môn có hiệu quả thì vẫn phải dùng thuật luyện khí và thuật phù chú, ngoài ra thì phải dùng thêm phép cầu đảo và phép tụng kinh. Đây chính là 5 thuật chính để giao thông với quỷ thần.

Phép Kỳ môn thì phối hợp giữa bùa chú và năm tháng ngày giờ, dùng phương vị để sai khiến thần binh trợ giúp. Kỳ Môn vốn dùng nhiều trong phép nhà binh nên còn gọi là trận pháp. Kỳ Môn có 8 cửa do hậu thiên bát quái biến hóa ra nên còn gọi là Bát Môn Trận.

Kỳ Môn là do đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng Đế, thời Xuân Thu có Tôn Tẫn, thời Hán có Hàn Tín, thời Tam Quốc có Từ Thứ, Gia Cát Khổng Minh, thời Đường có Lý Thuần Phong, thời Minh có Lưu Bá Ôn. Đó là những bậc kỳ tài trong phép Kỳ Môn.

Tôi không phải là người thông tuệ phép Kỳ môn này cho lắm. Cuốn sách này chỉ là sắp xếp lại hệ thống của Phép Kỳ Môn Độn Giáp trong tính số, và nghề đổ bác. Đây là sách tham khảo nghiên cứu. Phần lớn được rút gọn để chư vị có thể hiểu một cách dễ nhất.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Cầu Tài Bí Pháp (2 Tập)
Dịch: Pháp Sư Huyền TríNXB Linh Quang Bảo Điện 2015Cầu Tài Bí Pháp – Tập 1: Sách gồm 146 trang. Là pháp môn cầu tài và những lý luận cơ bản về tài vận.

Cầu Tài Bí Pháp – Tập 2: Sách gồm 132 trang. Nói về phép cầu tài cải vận, nối tiếp quyển 1 về tài vận 

Tài vận

“Tài” là nguồn thọ mệnh của con người, không thể không có. Trong những thông tin cảm ứng từ tứ trụ: năm, tháng, ngày, giờ sinh của mỗi người đều có những tiêu chí về có tài nhiều hay có tài ít, có tài hay không có tài, có tài nhưng có thể giữ được không hay thoát xuất đi chỗ khác, thời gian nào nên cầu tài, thời gian nào không nên cầu tài, phương hướng nào nên cầu tài, phương hướng nào không nên cầu tài, đều có quy luật nhất định của nó và có liên quan mật thiết đối với mỗi đơn vị kinh doanh nhà nước hay mỗi cá nhân. Có những người không biết thông tin về tài khí, cứ nhắm mắt làm bừa, tạo dựng xí nghiệp, khai trương cửa hàng, kết quả bị lỗ vốn, phải đóng cửa. Có những người không thông qua bói toán đã vội đi đây đi đó làm ăn, kết quả giống như “Khương Tử Nha mua mì”. Có những người lạm dụng vận khí, làm ăn phát đạt một thời, nhưng không biết cách gìn giữ nên vận khí tốt đẹp chỉ đến trong một thời gian ngắn. Đó chính là “tai họa từ trời giáng xuống”. Bởi vậy, muốn biết những thông tin về tài vận thì nên dự đoán trước rồi hãy thi hành.

Dự đoán việc làm ăn thành bại

Cho dù là cơ quan nhà nước hay xí nghiệp tư nhân, cho dù là đơn vị lâu năm hay công ty mới mở, phàm đã chuẩn bị mở rộng gây dựng và khai nghiệp thì đều có thể đoán biết được những thông tin về tài vận và tài nguyên. Phàm việc đoán tài vận cho các cơ quan doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân thì tốt nhất là do ông chủ và người tổng phụ trách tự tới đoán, chính điều này sẽ mang lại những thông tin xác thực. Thế hào là bản thân, phát động là người khác: Đoán tài vận, Thế hào là bản thân, Ứng hào là người khác, là bạn bè, là đối tác, là khách hàng, cần phải tương sinh, tương hợp, hài hòa thì mới tốt đẹp. 

Thế, Ứng tương sinh, đồng tâm hiệp lực: Thế là bản thân, Ứng là người khác, Thế Ứng vượng mà tương sinh, Thế Ứng tương sinh thì đồng tâm hiệp lực, càng lúc càng hưng vượng. Thế, Ứng tương khắc sẽ có biến: Ứng sinh Thế thì người khác có lợi hơn ta. Thế sinh Ứng thì ta có lợi hơn người khác. Tương khắc tương hình, đôi bên có biến. Thế khắc ứng hào, người khác sẽ nghe lời ta. Ứng khắc Thế hào, ta bị người khác lừa đảo. Huyền Vũ huynh hào là trộm cướp: Ứng hào lâm vào Huyền Vũ Huynh đệ hào, là có kẻ trộm cướp trong bóng tối. Ứng hào lâm vào Quan quỷ khắc thế, nhất định có tai ương. Thế Tài, Ứng Huynh gặp phải kiếp lụy: Thế là Tài hào, ứng là Huynh Phụ, tất gặp phải kiếp nạn và bị người khác làm lụy. Thế Ứng tương khắc, rốt cuộc là cừu thù. Thế Ứng đều không khó thể khai nghiệp: Thế Ứng nên vượng. không nên không. Thế không thì gốc rễ suy, Ứng không thì không có tài để làm. Download Cầu Tài Bí Pháp – Tập 1 + 2 – Pháp Sư Huyền Trí.PDF

Nên xem: Bộ 30 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 400.000 vnđ (2 tập)

Độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống.

Từng nghe: Nguồn gốc của Đạo phát xuất từ trời, tạo lập kinh điển là nơi theo Đạo. Nguyên Tam giáo kia vốn từ khi sáng lập, thuyết pháp cứu người, lưu truyền ở đời. Cho tới ngày nay, thánh thánh nối truyền, sư sư truyền thụ; dằng dặc ngàn xưa, không suy không khuyết. Đạo diễn Phật pháp, đưa muôn dân lên cõi thọ; Đức vun cõi đất, mở đạo lớn cõi xa xôi. Muốn cho chúng sinh thoát khỏi chốn trầm luân khổ cực, trở về nơi Cực lạc tiêu dao, không gì không phải công đức của Tam giáo vậy. Nhân từ hiếu đễ, có đời nào không? Báo đáp thủy chung, nhà nào cũng có. Phàm là người con báo hiếu cha mẹ, tất phải lấy sự hòa thuận, kính tín làm đầu. May mắn gặp được bậc minh sư, vốn sẵn đạo đức, thông suốt nghĩa lý, lấy nhân từ làm gốc, không nệ cao thấp, không luận thân sơ, hậu ý cháu con để trọng lẽ hóa sinh, có thể gọi là “bảo dương lợi âm” mà “âm dương lưỡng lợi” vậy. Cổ bản của sách này vốn thấy từ đầu niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình, biết rõ âm dương, bàn đạo hóa sinh, cứu giúp đường mê, để tại chùa Duyên Minh, nhưng ván khắc để lâu nên bị thiếu khuyết. Đến đời Viên Truyền thiền sư hiểu thông Tam giáo, nhưng vì tuổi cao nên chưa kịp sửa chữa, san khắc lại. Ngài bèn di chúc cho đệ tử là Sa di tự là Tính Đăng Ngộ Tông đồng tử, dâng hương cáo với tổ sư, bắt đầu sửa chữa, san khắc. Nhưng bản cũ có nhiều sai lầm, mới chấp bút cải chính, tăng bổ tường tận, rồi sai thợ khắc in, lưu ở bản tự, thể theo lòng trời, độ người siêu thoát. Ba nhà hội một, thành như chân vạc, trải muôn ngàn năm bốn bể cùng nhau, tựa như kim thang trùng trùng, hạo nguyệt lồng lộng. Giúp cho tông sư căn cứ vào đó để thi hành, con hiền cháu hiếu dựa vào đó để sử dụng. Việc gia trì, phó chúc thì tuân theo Thích Ca; việc cử hành tang tế thì noi theo Chu lễ; việc yểm trừ ngoại đạo thì vâng theo Thái Thượng Lão Quân, cứ theo tiết mục mà thi hành, cẩn thận sự việc trước sau. Như vậy thì con cháu hưng thịnh, muôn đời vượng đạt. Chỉ nên tham vấn những bậc đạt sĩ cao tăng, chớ nên hỏi đến chi này phái nọ, vì sự tranh cãi sẽ vô cùng. Hãy cứ tin tưởng mà làm theo thì độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống. Thiết nghĩ Thiền tử Tính Đăng tôi, từ chương nông cạn, nghĩa lý hẹp hòi, dám khoe chút tài soạn tác để tỏ tấc ý độ sinh. May nhờ vào sự quyên góp của các tín chủ trong đạo tràng nên mới san khắc được để lưu truyền, giúp cho trăm nhà sử dụng. Kính cẩn viết tựa!

– Người thuộc bậc Thượng phẩm không dùng phép Phục hồn, y theo tiết thứ.

– Người thuộc bậc Trung phẩm tùy gia phong tục mà thi hành.

– Người thuộc bậc Hạ phẩm không dùng Hải hội và không Nội luyện.

Khắc lại vào ngày lành, tháng Mạnh xuân, năm Đinh Sửu, niên hiệu Gia Long thứ 16 (1817)

Là niên hiệu của vua Trần Thái Tông.

TAM GIÁO CHÍNH ĐỘ THỰC LỤC MỤC LỤC

QUYỂN THƯỢNG

1. Chủ nhân đến thỉnh chúc hương

2. Phép xuất hành

3. Khi vào nhà thì ngồi hướng nào

4. Chứng kiến người bệnh di chúc

5. Dời ra chính tẩm

6. Phép gọi hồn

7. Tắm rửa cho tử thi

8. Các bí chú

9. Phó chúc chỉ quy

10.Tu trì nội luyện

11.Cấp sắc phó chúc

12.Xem chọn Nhật thần

13.Phạt mộc trị quan

14.Nghi tiết mộc dục

15.Reviews

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

PHẦN THỨ NHẤT

KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN KHOA NGHI

“Nhật cát thời lương, thiên địa khai trương, lương cát thời nhật, mỗ mỗ thần danh, khai quang điểm nhãn, vạn sự cát xương”.

Thỉnh Kim quang:

Ngô phụng Lư sơn Phổ Am giáo chủ, bái thỉnh bản đàn ân chủ đô phụng thỉnh, tam thỉnh Na Tra tam thái tử, tái thỉnh hạ giá Hắc Hổ đại tướng quân, ngũ doanh quân binh đô phụng thỉnh. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tổng khải chú:

Hương khí trầm trầm hư càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim ô bôn tẩu như vân tiễn, ngọc thố quang huy tự xa luân, Nam Thần Bắc Đẩu mãn thiên chiếu, ngũ sắc thái vân náo phân phân, Tử Vi cung trung khai thánh điện, đào nguyên ngọc nữ thỉnh thần tiên, thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tẩu mã tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tịnh tâm thần chú:

Thái Thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phọc mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tĩnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng khuynh. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh khẩu thần chú:

Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, kiếp kiếp vệ chân, hầu thần hổ bôn, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, kim ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thân thần chú:

Linh bảo thiên tôn, an ủy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân. Cấp cấp như luật lệnh.

An Thổ địa thần chú:

Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc độc chân quan, thổ kỳ địa linh, tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh, hồi hướng chính đạo, nội ngoại trừng thanh, các an phương vị, bị thủ gia đình, thái thượng hữu mệnh, sưu bổ tà tinh, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kinh, quy y đại đạo, nguyên hanh lợi trinh. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thiên địa thần chú:

Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la thát na, động cương thái huyền, trảm yêu phọc tà, sát quỷ vạn thiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, ngô tụng nhất biến, khước quỷ diên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải tri văn, ma vương tốc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế đãng tán, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 200.000 vnđ

Gồm 7 quyển: Thiên độn thần thư, Lục giáp thiên thư – Hoàng Đế Bảo Điển, Lục Giáp Thiên Thư – Kỳ môn bảo điện, Lục Giáp Thiên Thư – Chúc do bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Mộng thuật bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Thần quỷ bảo điển, Lục Giáp Thiên Thư – Đàn nghi bảo điển.

QUYỂN 1

THIÊN ĐỘN THẦN THƯ – TÔN TẪN BẢO ĐIỂN

Lục giáp thiên độn thuật:

Thuật này tương truyền là do Tôn Tẫn tiên sinh truyền lại, Hoàng Thạch Công được truyền ở sau này. Người làm phép trước tiên vào ngày chung tuần tháng 12 chuẩn bị các vật tế, trai giới, ngày mùng 1 tết nguyên đán vào trong núi hoặc nơi chùa miếu hoang vắng chỗ không nghe thấy tiếng chó gà ngồi tĩnh tu. Mỗi khi ăn chỉ được ăn nửa bát cơm, uống nửa bát nước. Hàng ngày vào buổi sáng nhập đàn niệm chú 7 x 7 = 49 lần, nhắm mắt an vị trong 1 giờ. Đợi đến trưa, lấy giấy bùa dùng chu sa vẽ bùa. Khi trời tối dùng đèn đặt ở trên chữ càn trên đàn để hóa bùa. Đem tro giấy bùa hóa vào trong nước rồi tưới xung quang đàn. Cứ làm như thế 7 ngày xong xuôi rồi về nhà, đợi khi giờ tí nửa đêm tết nguyên tiêu thì chuẩn bị đầy đủ ngựa giấy hướng tới sao Bắc đẩu tế, như thế sau mới có thể được vậy.

Lúc nào muốn thi triển thuật cũng được, không bị bó buộc vào thời gian, khi làm thì mặc niệm Đô thiên thần chú 3 lần, bản thân tâm tưởng nghĩ khấu đầu ba lần thì được.

Thiết đàn vị thức: Lúc mới lập đàn dùng một tấm giấy Hoàng biểu, trên đó vẽ hình bát quái, gộp lại 8 tờ giấy trắng vàng, chiếu theo phương vị cờ ngũ sắc mà cắm lên trên. Hàng ngày dùng nước trắng, hoa quả, hương hoa, cơm rau, trà cúng tế sau mới bắt đầu làm phép. Mỗi một phương vị niệm Thiên đô chú xong đem hoa quả dâng lên các bài vị. Ngày tiếp theo vẽ một đạo bùa Thiên đô, trong nhà vẽ một hình bát quái, dùng đèn, quả, hương, giấy cúng tế, bùa đặt ở trước hình bát quái, đợi khi trời tối sẽ đem hóa, sau đó lấy tro bùa cho vào nước uống. Những ngày tiếp theo cứ chiếu theo đó mà làm, đến ngày thứ 7 thì hoàn tất.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

Bài viết liên quan