CÁCH CHỨNG MINH THẲNG HÀNG

Share:

Thaygiaongheo.com hướng dẫn các em học sinh lớp 7 một số cách chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng trong chương trình Toán lớp 7.

Bạn đang đọc: Cách chứng minh thẳng hàng

Trong chương trình Toán lớp 6 ở phần Hình học những em đã biết thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Cùng chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng trong Hình học lớp 7 như nào?

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng ở lớp 7

Để chứng minh 3 điểm thẳng sản phẩm ở lớp 7 bọn họ thường áp dụng những cách sau:

Nếu 3 điểm cùng tạo với nhau thành 1 góc bằng 180° thì 3 điểm đó thẳng hàng (đã học ở lớp 6).Qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng tuy vậy song (hoặc vuông góc) với đường thẳng cho trước.Chứng minh 3 điểm cùng nằm bên trên một đường thẳng (đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác).

Bài tập chứng minh 3 điểm thẳng hàng gồm lời giải

Bài 1: cho ΔABC vuông tại B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Bên trên tia Cx lấy M làm sao cho CM = AB. Chứng minh A, M với D là trung điểm của BC thẳng hàng.

Giải.

Xét ΔABD và ΔMCD, ta gồm :

*

*

AB = centimet (gt)

DB = DC (D là trung điểm của BC)

⇒ ΔABD = ΔMCD (2 cạnh góc vuông)

*

Mặt không giống :

*
(B, D, C thẳng hàng)

*

Hay :

*

⇒ A, D, M thẳng mặt hàng ( góc bẹt) Nhận xét: Ở bài bác này chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng bằng biện pháp chứng minh mang đến góc tạo bởi 3 điểm bằng 180°.

Bài 2: cho tam giác ABC . Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Trên tia đối của tia DC, lấy điểm M thế nào cho MD = CD. Trên tia đối của tia EB, lấy điểm N làm sao để cho EN = BE. Chứng minh : A là trung điểm của MN.

GIẢI.

Xét ΔBCD cùng ΔBMD, ta gồm :

*

DB = da (D là trung điểm của AB)

*
(đối đỉnh).

DC = DM (gt).

⇒ ΔBCD = ΔBMD (c -g -c)

*
và BC = AM.

Mà :

*
ở vị trí so le trong. => BC // AM.

Chứng minh tương tự, ta được : BC // AN và BC = AN.

Ta tất cả : BC // AM (cmt) với BC // AN (cmt)

⇒ A, M, N thẳng hàng. (1)

BC = AM và BC = AN => AM = AN (2).

Từ (1) với (2), suy ra : A là trung điểm của MN.

Nhận xét:Chứng minh 3 điểm A, M, N thẳng mặt hàng trước, sau đó chứng minh AM= AN

Bài 3: đến tam giác ABC vuông góc tại A bao gồm góc B = 53°.

a) Tính góc C.

Xem thêm: #Gamepc: The Witcher 3 Đánh Giá, Attention Required!

b) bên trên cạnh BC, lấy điểm D làm thế nào để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. Chứng minh rằng : ΔBEA = ΔBED.

c) Qua C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) Chứng minh rằng : ΔBAC = ΔBDF với 3 điểm D, E, F thẳng hàng.

Giải.

a. Tính góc C

Xét ΔBAC, ta bao gồm :

*

*

*

b. ΔBEA = ΔBED

*

Xét ΔBEA và ΔBED, ta tất cả :

BE cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

BD = tía (gt)

⇒ ΔBEA = ΔBED (c – g – c)

c. ΔBHF = ΔBHC

Xét ΔBHF với ΔBHC, ta tất cả :

BH cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

*
(gt)

⇒ ΔBHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ BF = BC (cạnh tương ứng)

d. ΔBAC= ΔBDF với D, E, F thẳng hàng

Xét ΔBAC cùng ΔBDF, ta có:

BC = BF (cmt)

Góc B chung.

BA = BC (gt)

⇒ ΔBAC = ΔBDF

*

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
hay BD ⊥DF (1)

Mặt khác :

*
(hai góc tương ứng của ΔBEA = ΔBED)

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
tốt BD ⊥DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng với DF

Hay 3 điểm D, E, F thẳng hàng.

Bài tập về nhà

Bài 1: cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm F thế nào cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E làm sao để cho AC = AE.

a) Chứng minh: ΔEAF = ΔCAB

b) Gọi K là trung điểm EF cùng D là trung điểm BC. Chứng minh : KB = FD.

d) Chứng minh: K, A, D thẳng hàng.

Bài 2: Cho Δ ABC bao gồm M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC lấy điểm D làm thế nào để cho MD = MC.

a) Chứng minh ΔMAD = ΔMBC và AD // CB.

b) Lấy N thuộc AD; NM cắt BC tại p. Chứng minh AN = BP.

c) trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm D, vẽ tia AE làm thế nào cho góc EAB + góc ABC = 180°.

Bài viết liên quan