Đề bài toán lớp 4

Share:

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp những em tất cả thêm tư liệu tham khảo, nhằm ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang đọc: Đề bài toán lớp 4

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, vắt chắc kết cấu đề thi cũng tương tự các dạng bài tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi tác dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới trên đây của noimidanang.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân chia hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là nuốm kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của bà mẹ và con là 57 tuổi. Chị em hơn con 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia bé dại nhất vào phép chia gồm thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là núm kỉ thiết bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: làm đúng mỗi phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà bầu là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( trường đoản cú câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tư mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên tất cả …..

A. Tứ góc nhọn, nhì góc tù và hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 và 5, những chữ số những khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: kiếm tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhị tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được thấp hơn tháng thiết bị hai là 170m vải. Hỏi từng tháng siêu thị đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng đồ vật nhất siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng sản phẩm hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhì nghìn tư trăm nhì mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ sinh vào cố gắng kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của hai số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: Triệt Lông Có Nên Triệt Lông Nách Vĩnh Viễn Sai Cách, Có Nên Triệt Lông Nách Vĩnh Viễn Hay Không

tìm kiếm x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số sau đây số nào phân tách hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy tự từ bé đến lớn:

a) Theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn:............................................................................................

b) Theo sản phẩm tự từ to đến bé:..............................................................................................

Bài viết liên quan