noimidanang.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Giáo dục Tiểu học

17.75

18

21,5

Giáo dục công dân

18

18,5

Giáo dục Chính trị

19.00

18

18,5

Sư phạm Toán học

19.50

19

20,5

Sư phạm Tin học

21.00

19,40

18,5

Sư phạm Vật lý

17.00

18

18,5

Sư phạm Hoá học

18.50

18,05

18,5

Sư phạm Sinh học

17.00

18,30

18,5

Sư phạm Ngữ văn

21.00

19,50

21

Sư phạm Lịch sử

17.00

18

18,5

Sư phạm Địa lý

17.50

18

18,5

Giáo dục Mầm non

19.25

18,35

19,25

Sư phạm Âm nhạc

20.65

23,55

19

Sư phạm Khoa học tự nhiên

18,05

18,5

Sư phạm Lịch sử – Địa lý

18

18,5

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

18,15

18,5

Công nghệ sinh học

15.00

15,20

15

Vật lý học

21.50

17

Hóa học

15.00

15

15

Hóa học (Chất lượng cao)

15.70

15,50

15,25

Khoa học môi trường

21.50

18,45

Toán ứng dụng

21.00

18,50

Công nghệ thông tin

15.00

15,05

15

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

15.10

15,10

15,25

Văn học

15.00

15

15

Lịch sử

15.25

15,75

15

Địa lý học

15.00

15

15

Việt Nam học

15.00

18

16,5

Việt Nam học (Chất lượng cao)

15.05

15

16,75

Văn hoá học

15.25

15

15

Tâm lý học

15.00

15

15,5

Tâm lý học (Chất lượng cao)

15.40

15,25

15,75

Công tác xã hội

15.00

15

15

Báo chí

17.00

20

21

Báo chí (Chất lượng cao)

15.00

20,15

21,25

Quản lý tài nguyên và môi trường

15.05

16,05

15

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao)

21.05

18,45

15,25

Công nghệ thông tin (đặc thù)

22.25

16,55

15

Sư phạm Công nghệ

18,5

Giáo dục Thể chất

18,5

Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Trung để sớm có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *