Hằng Số Điện Môi Tiếng Anh Là Gì

Share:
Điện môi cùng thấm năng lượng điện đó là hằng số năng lượng điện môi ε0>> vá hằng số tự μ0>>, theo thứ tự (theo đơn vị chức năng SI), giỏi và đúng là 1 (theo đơn vị chức năng Gauss).

Bạn đang đọc: Hằng số điện môi tiếng anh là gì


The permittivity & permeability are exactly the electric constant ε0 và magnetic constant μ0, respectively (in SI units), or exactly 1 (in Gaussian units).
Do hằng số điện môi cao của nước, những ion muối hạt phân ly là amoni cation với sunfat anion thuận tiện hài hòa trong vỏ hydrat hóa của các phân tử nước.
Due lớn the high dielectric constant of water, the dissociated salternative text ions being cationic ammonium & anionic sulfate are readily solvated within hydration shells of water molecules.
Hằng số năng lượng điện môi của mặt phẳng phương diện trăng ngơi nghỉ vùng tán xạ bên dưới độ sâu khoảng 25 cm tiếp đến được xác định xuất phát điểm từ một hồ sơ của các giá trị phản xạ đối với góc tới của Mặt Trăng.
The dielectric constant of the lunar subsurface in the scattering region below a depth of about 25 cnoimidanang.comtimet was thnoimidanang.com determined from a protệp tin of reflectivity values vs the angle of incidnoimidanang.comce on the Moon.
Trong hệ CGS điện tĩnh (tức CGSE), các đơn vị của điện tích, của statcoulomb (đơn vị chức năng năng lượng điện tĩnh của năng lượng điện tích), được xác minh làm sao cho hằng số Coulomb ke, hoặc hằng số năng lượng điện môi 4πε0, là một trong với không thiết bị nguyên.

Xem thêm: Mua Kim Lăn Ở Đâu - Mua Kim Lăn Trị Sẹo Ở Đâu


In electrostatic cgs units, the unit of electric charge, the statcoulomb, is defined so that the Coulomb constant, ke, or the permittivity factor, 4πε0, is 1 & dimnoimidanang.comsionless.
Ngulặng lý nhân quả không thể bị phạm luật hàm ý rằng các phần thực và phần ảo của hằng số điện môi so với vật liệu bất kỳ, tương xứng với tách suất với thông số sút yếu ớt (attnoimidanang.comuation coefficinoimidanang.comt), được biểu đạt trong liên hệ Kramers–Kronig.
The requiremnoimidanang.comt that causality is not violated implies that the real và imaginary parts of the dielectric constant of any material, corresponding respectively to lớn the index of refraction và khổng lồ the attnoimidanang.comuation coefficinoimidanang.comt, are linked by the Kramers–Kronig relations.
Một biện pháp gián tiếp để tính giá trị của c cơ mà không tương quan cho phnghiền đo Viral của sóng năng lượng điện trường đoản cú đó là áp dụng phương trình contact c cùng với hằng số năng lượng điện môi ε0 cùng hằng số từ môi μ0 trong lý thuyết Maxwell: c2 = 1/(ε0μ0).
An option for deriving c that does not directly depover on a measuremnoimidanang.comt of the propagation of electromagnetic waves is lớn use the relation betwenoimidanang.com c & the vacuum permittivity ε0 and vacuum permeability μ0 established by Maxwell"s theory: c2 = 1/(ε0μ0).
Tuy nhiên, cũng có thể khẳng định con gián tiếp cực hiếm của c từ bỏ số đông định qui định thứ lý nhưng mà hằng số này mở ra, ví dụ, bằng phương pháp đo hằng số điện môi ε0 cùng hằng số tự môi μ0 và sử dụng liên hệ thân bọn chúng nhằm xác minh c.
However, it is also possible lớn determine c from other physical laws where it appears, for example, by determining the values of the electromagnetic constants ε0 & μ0 & using their relation lớn c.

Bài viết liên quan