PHẦN MỀM

Share:

Tổng vừa lòng đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Tổng phù hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng dành riêng cho học sinh lớp 5 có đáp án đi cùng. Hi vọng thông qua việc ôn luyện với các đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các em ôn tập với củng nỗ lực kiến thức, nhằm mục tiêu đạt công dụng cao trong số vòng tiếp sau của cuộc thi Violympic giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng.

Bạn đang đọc: Phần mềm


Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = .............. Minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = ............. Hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)


Question 3: 51 hours = ............ Days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = .......... Seconds.

Xem thêm: Resort Aroma Beach Resort &Amp; Spa Mũi Né, Aroma Beach Resort, Naic Cavite

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels đôi mươi miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a speed of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a tốc độ of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED and BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds lớn fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc rubi tài ba

Question 1: Which of following is correct?


a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is .........

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = .........

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.


Question 8: What is the difference between the sum of the first năm nhâm thìn even natural numbersand the first năm nhâm thìn odd natural numbers?

a. 4031 b. 2016 c. 4030 d. 2015

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: sắp xếp các giá trị theo máy tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28


Question 10: 36

Exam number 2: Cóc xoàn tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: sắp tới xếp những giá trị theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

(3) Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
noimidanang.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.891 Lượt xem: 12.649 Dung lượng: 497,7 KB
Liên kết cài về

Link noimidanang.com chính thức:

Tổng phù hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 noimidanang.com Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA

Bài viết liên quan