Môi trường làm việc chuyên nghiệp là gì

Share:
Answer10 hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eTmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 5
*

Ngay từ ngày đầu vào nghề Nhân sự, tôi đã va chạm với khái niệm "Môi trường làm việc chuyên nghiệp". Các ứng viên khi được phỏng vấn đều bày tỏ mong muốn làm việc trong môi trường thực sự "chuyên nghiệp", còn các đồng nghiệp khi đề xuất về chính sách thì yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng môi trường làm việc "chuyên nghiệp" hơn nữa.

Bạn đang đọc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp là gì

Vấn đề là quan điểm về "môi trường làm việc chuyên nghiệp" của mỗi người hình như lại khác nhau, bản thân tôi thì thiên về hướng xác định các tiêu chí cụ thể của môi trường làm việc mà doanh nghiệp hướng tới mà ko cần quan tâm đến thuộc tính "chuyên nghiệp" của môi trường làm việc.

Không biết mọi người hiểu như thế nào là Môi trường làm việc "chuyên nghiệp"? và tác dụng của nó trong công tác quản trị nhân sự? Mong được mọi người chia sẻ về vấn đề này ạ.


Answer10 hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eTmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. 5
*
noimidanang.com Expert

môi trường làm việc chuyên nghiệp hiểu theo nghĩa nhân sự bao gồm những điều như sau

01- Quy trình làm việc rõ ràng - tài liệu hướng dẫn về qui trình02- vị trí công việc rõ ràng - quyền hạn trách nhiệm , phương thức báo cáo03- trang thiêt bị đầy đủ không phải đi mượn, không phải tranh dành nhau in bản báo cáo04- tinh thần làm việc chuyên nghiệp - ai làm chuyên môn người đó, họp tác với nhau làm việc , không bè phái,05- Xếp cấp trên quản lý chuyên nghiệp : thể hiện lãnh đạo chứ không phải lãnh quyền lợi. coaching mentoring , phát triển nhân viên06- Mô hình kinh doanh lành mạnh: mô hình kinh doanh công ty lành mạnh không chộp giựt, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. không đè nén nhà cung cấp , thể hiện tinh thần win- win, hướng về giá trị xã hội07- Công ty thật sự coi người lao động là tài sản công ty không phải là những con người sử dụng với chi phí thấp


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZSWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j 27 hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCRbpWFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGUmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
*

Môi trường làm việc chuyên nghiệp là môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy được tối đa năng lực của mình và được hưởng mức thu nhập xứng đáng với mức cống hiến cho doanh nghiệp. Do vậy, môi trường đó cần có những điều kiện sau:

1. Có chiến lược phát triển rõ ràng. Kinh doanh có hiệu quả hoặc tiềm năng phát triển tốt;2. Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp;3. Phân công công việc rõ ràng đến từng phòng ban và người lao động;4. Cấp trên gương mẫu: đi đầu trong sinh hoạt và công việc; dám chịu trách nhiệm;5. Khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, đóng góp các ý kiến trong công việc, đưa các sáng kiến;6. Kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của CBCNV;7. Chế độ lương, thưởng - phạt rõ ràng; Phúc lợi tốt.


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZWXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j 5 hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCSb5uFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGVmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdrbJtoVm6xtg..
*

Thanks Vu and Khue, you"ve got 1-WAY EXPLANATION of professional environment, all in favor of the employee.YOU ARE MISSING THE 2-WAY is if the employee wants to be part of this environment that is professional in getting benefit: salary, training, benefits... their rights. They must have equivalent responsibility to be professional if they want to deserve the professional environment. The HR dept must explain these responsibilities and make them happen.What are they? let"s take the 7 points:1- Employee must comply with the rules and work, rated and rewarded/sanctionned by HR2- Employee must do their work properly and feedback... and more if they want to climb higher level.3- Be exemplary when applying the company rules. Failing they must report to HR and not hide problems.4- cooperate means no more "I don"t know about this it is someone else problem"... if the client stop buying due to anyone mistake... soon it becomes everyone"s problem5- The boss/manager is not a superman, he hired you for your skills, if you don"t deliver, you cannot blame your boss. For example, If I am a Marketer and I hire a designer, it is precisely because I do not have that skill in my team. You must deliver good results, not blame me. Of course my/HR responsibility is to guide you and organize your training.6- Make sure the employee interest does not come before the company. So: no more corruption or laziness to sort out a problem. If the employee do not deliver: who is responsible of checking the employee or the HR?7- Employee must see the clients and the employer as how they can contribute to develop the company before thinking "how can the company benefit to me"... because if I don"t contribute to the company, the company can not print money to pay my salary. A 2-way professional environment

With big power/benefit, comes big responsibilities. Spiderman!

Tu tu dang dich ra tieng Viet


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZaRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j 3 hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCTaZmFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGWlJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmptaJpXb7Cx
*
noimidanang.com Expert
Tuan Anh Vu
1342418095

Dear spider man

It is the question give and take - Who gives first and who receives first . Company ? or staff ?

In my opinion, i stronglly believe that Company should give first. If company does not give first , they do not have right to ask staff to comply. And of course, when company give first. employee should follow strictly what you mentioned. I totally agree.

Just my opinion


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZaVmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCTbZmFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGWmJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
*

Cảm ơn Vũ và Khuê, bạn đã có suy nghĩ 1 chiều về môi trường chuyên nghiệp, tất cả đều ủng hộ quyền lợi nhân viên.

NHƯNG BẠN lại không nghĩ về 2 chiều của môi trường chuyên nghiệp, nhân viên muốn là một phần của môi trường chuyên nghiệp trong việc có được lợi ích: tiền lương, đào tạo, lợi ích ... quyền lơi. Họ phải có trách nhiệm tương đương về chuyên nghiệp nếu họ muốn xứng đáng với môi trường chuyên nghiệp. Nhân sự phải giải thích những trách nhiệm mà nhân viên phải làm và make it happen.

Xem thêm: Lễ Hội Khinh Khí Cầu Đà Nẵng, Lễ Hội Khinh Khí Cầu Quốc Tế Đà Nẵng 2018

Vậy chúng là gì? chúng ta hãy xem qua 7 điểm sau:

1 - Nhân viên phải thực hiện theo các quy tắc và làm việc, đánh giá và khen thưởng bởi nhân sự

2 - Nhân viên phải làm công việc của họ đúng và feedback ... và nhiều hơn nữa nếu họ muốn leo lên mức độ cao hơn.

3 - Hãy gương mẫu khi áp dụng các quy tắc của công ty. Phải báo cáo nhân sự và không che giấu lỗi lầm.

4 - hợp tác có nghĩa là không nói "Tôi không biết về việc này đó là vấn đề của người khác " ... nếu khách hàng mua do sai lầm bất cứ ai ... ngay sau đó trở thành vấn đề của mọi người.

5 - Các ông chủ / người quản lý không phải là một siêu nhân, anh ta thuê kỹ năng của bạn, nếu bạn không cung cấp sử dụng tốt khả năng của mình, bạn không thể đổ lỗi cho ông chủ của bạn. Ví dụ, Nếu tôi là một Marketer và tôi thuê một nhà thiết kế, nó là chính xác bởi vì tôi không có kĩ năng thiết kế trong đội của tôi. Bạn phải cung cấp kết quả tốt, không đổ lỗi cho tôi. Tất nhiên / nhân sự trách nhiệm của tôi là để hướng dẫn bạn và tổ chức đào tạo của bạn.

6 - Hãy chắc chắn rằng bạn không đặt quyền lợi nhân viên trên quyền lợi công ty. Vì vậy: không còn tham nhũng, hoặc lười biếng để giải quyết một vấn đề. Nếu nhân viên không làm tốt:Ai sẽ có trách nhiệm kiểm tra các nhân viên hoặc nhân sự?

7 - Nhân viên phải xem khách hàng và người sử dụng lao động như làm thế nào họ có thể góp phần phát triển công ty trước khi suy nghĩ "làm thế nào các công ty có thể có lợi cho tôi" ... bởi vì nếu tôi không đóng góp cho công ty, công ty không có thể in tiền để trả tiền lương của tôi. Một môi trường 2-Way chuyên nghiệp

Với sức mạnh/quyền lợi to lớn, sẽ là trách nhiệm lớn. Spiderman!


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZaUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCTbJuFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGWl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmptaJpXb7Cx

In my implication, professionally working environment is objective reality that each newcomer will integrate with after being employed. I also agree with Mr. Dam on the employee"s professional conducts are important to professionally working environment. Thanks for all & hope receive more opinions.


hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZaZnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCTcZyFneDh
hZWYmJZhk2-ZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGWnJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdocZxpVm6xtg..

Theo tôi thì môi trường làm việc chuyên nghiệp là một môi trường đáp ứng đủ và cao hơn những điều kiện và yêu cầu công việc của nhân viên. Trong môi trường đó, các qui tắc, qui định đều rõ ràng, bài bản, phù hợp và đúng luật. Một môi trường tạo được sự cạnh trạnh mạnh mẽ nhưng lại rất công bằng, lành mạnh cho nhân viên. Ở đó bạn được đánh giá và nhìn nhận đúng với những gì bạn thể hiện, không chèn ép hay mang tính cá nhân. Mọi công việc đều có tính chuyên môn hoá cao, làm việc trên tinh thần hợp tác vì mục tiêu chung là hiệu quả cao trong công việc. Mọi người từ nhân viên hay các cấp lãnh đạo đều có sự ứng xử rất tri thức và văn hoá với nhau.


hZWYmJZhk2-Zl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTlZeTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j hZWYmJZhk2-Zl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWCUa5qFneDh
hZWYmJZhk2-Zl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZGXlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdqbJxuVm6xtg..

Bài viết liên quan