Người Nhớ Cho Ta Là Cát Bụi

Share:
sinh sống trên đời này bạn giàu sang cũng tương tự người nghèo khó. Trời đã ban mang đến ta cám ơn Trời mặc dù sống yêu đương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu cạnh tranh như nhau. Làm sao ai biết trước số trời ngày sau ông Trời sẽ trao. Này nhà bự lầu quà son Này lợi danh chức quyền cao sang. Gồm nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình cảm chót lưỡi đầu môi cũng vậy mà thôi đang mất mai sau như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống thường ngày mong manh xin đề cập ai đừng đổi trắng núm đen. Nào tín đồ sang giàu đừng vì tham tiền quăng quật nghĩa anh em. Bạn ơi! buộc phải nhớ cát vết mờ do bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát những vết bụi Xin bạn nhớ cho.

Bạn đang đọc: Người nhớ cho ta là cát bụi


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Se Khít Lỗ Chân Lông Ở Chân, Cách Nhận Biết Lỗ Chân Lông To

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan