Ở Mặt Thoáng Của Một Chất Lỏng

Share:

Ở khía cạnh thoáng của một chất lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp $A$ cùng $B$ giải pháp nhau $20(cm)$ xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) cùng (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ nằm trong mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $BD$ là :


Bạn đang đọc: Ở mặt thoáng của một chất lỏng

+ Áp dụng biểu thức xác định bước sóng: (lambda = vT)

+ Áp dụng đk dao động cực đại của 2 mối cung cấp ngược pha: (d_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2)


*

(BD = sqrt AD^2 + AB^2 = 20sqrt 2 (cm))

Với (omega = 40pi (rad/s) Rightarrow T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 40pi = 0,05(s))

Vậy :

(lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm)

Tìm số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn $DB$ chứ chưa hẳn $DC$.

Nghĩa là vấn đề $C$ bây giờ đóng vai trò là vấn đề $B$.

Do nhì nguồn dao động ngược pha đề nghị số cực đại trên đoạn $BD$ thoã mãn :

(left{ eginarrayld_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2\AD - BD ( - 11,04 c
Bài tập xác định cực to - cực tiểu giao quẹt sóng Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Thế Giới Số 3A Có Uy Tín Không, Thế Giới Số 3A*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan