Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tiếng Trung Là Gì

Share:

Bảo vệ môi trường xung quanh vẫn là vấn đề được để lên số 1 của những tổ quốc trên nhân loại. Bảo vệ môi trường xung quanh là chủ thể tương đối là tốt.

Xem thêm: Có Nên Nối Mi Có Tác Hại Gì, 5 Sự Thật Về Việc Nối Mi Để Làm Đẹp!

Quý Khách sẽ biết được bao nhiều từ bỏ vừng giờ đồng hồ Trung liên quan cho chủ đề này. noimidanang.com sẽ cung cấp một trong những trường đoản cú vựng chủ thể đảm bảo môi trường bằng tiếng trung cho các bạn.

Từ vựng về đảm bảo môi trường trong giờ đồng hồ Trung

防污染 /fáng wūrǎn/ Chống ô nhiễm消除污染 /xiāocrúc wūrǎn/ Loại trừ ô nhiễm污染控制 /wūrǎn kòngzhì/ Khống chế ô nhiễm污染监测器 /wūrǎn jiānctrằn qì/ Máy đo độ ô nhiễm污染标准指数 /wūrǎn biāozhǔn zhǐshù/ Trị số tiêu chuẩn ô nhiễm环境卫生 /huánjìng wèishēng/ Vệ sinch môi trường环境生态学 /huánjìng shēngtài xué/ Môn môi trường xung quanh sinh thái生物地理学 /shēngwù dìlǐ xué/ Địa lý học sinh vật地理学家 /dìlǐ xué jiā/ Nhà địa lý học气象学家 /qìxiàng xué jiā/ Nhà khí tượng học气候学家 /qìhòu xué jiā/ Nhà nhiệt độ học海洋物理学家 /hǎiyáng wùlǐ xué jiā/ Nhà đồ lý hải dương học陆地生物学家 /Lùdì shēngwù xué jiā/ Nhà sinc thứ châu lục học环境试验 /huánjìng shìyàn/ Thí nghiệm môi trường环境温度 /huánjìng wēndù/ Nhiệt độ môi trường环境效应 /huánjìng xiàoyìng/ Hiệu ứng môi trường公共厕所 /gōnggòng cèsuǒ/ Nhà lau chùi công cộng卫生设备 /wèishēng shèbèi/ Thiết bị vệ sinh卫生知识 /wèishēng zhīshì/ Kiến thức vệ sinh卫生学分析 /wèishēng xué fēnxī/ Phân tích lau chùi và vệ sinh học卫生防疫站 /wèishēng fángyì zhàn/ Trạm phòng dịch vệ sinh卫生学 /wèishēng xué/ Vệ sinc học水科学 /shuǐ kēxué/ Khoa học về nước环境化学 /huánjìng huàxué/ Hóa học môi trường环境科学 /huánjìng kēxué/ Khoa học tập môi trường环境地质学 /huánjìng dìzhí xué/ Địa hóa học học môi trường地球环境 /ìqiú huánjìng/ Môi ngôi trường trái đất清除 /qīngchú/ Tiêu diệt大扫除 /dàsǎochú/ Tổng vệ sinh化学清洗 /huàxué qīngxǐ/ Tẩy rửa bởi hóa chất化学处理 /huàxué chǔlǐ/ Xử lý bằng hóa chất废料处理 /fèiliào chǔlǐ/ Xử lý phế liệu

Một số Từ vựng về đảm bảo an toàn môi trường xung quanh vào tiếng Trung

环境监测 /huánjìng jiāncè/ Gigiết hại môi trường环境净化 /huánjìng jìnghuà/ Làm sạch sẽ môi trường环境空气 /huánjìng kōngqì/ Không khí trong môi trường环境证据 /huánjìng zhèngjù/ Chứng cứ môi trường地球保护日 /dìqiú bǎohù rì/ Ngày bảo đảm trái đất生态 /shēngtài/ Sinch thái生态分布 /shēngtài fēnbù/ Phân ba sinch thái生态群 /shēngtài qún/ Quần thể sinch thái生态型 /shēngtài xíng/ Loại hình sinch thái生态环境 /shēngtài huánjìng/ Môi trường sinch thái城市环境 /chéngshì huánjìng/ Môi trường đô thị生物学处理 /shēngwù xué chǔlǐ/ Xử lý sinch thiết bị học垃圾处理 / lājī chǔlǐ/ Xử lý rác thải地力保持 /dìlì bǎochí/ Giữ độ phì của đất地球物理年 /dìqiú wùlǐ nián/ Năm đồ vật lý địa cầu绿化工程 /lǜhuà gōngchéng/ Công trình xanh:绿色地带 /lǜsè cổ dìdài/ Dải khu đất xanh hóa绿化祖国 /lǜhuà zǔguó/ Xanh hóa quốc gia防尘装置 /fáng chén zhuāngzhì/ Thiết bị phòng bụi余热回收 /yúrè huíshōu/ Thu hồi nhiệt thừa淡水资源 /dànshuǐ zīyuán/ Tài nguyên nước ngọt捕捞控制 /bǔlāo kòngzhì/ Khống chế đánh bắt (cá)护林 /hùlín/ Bảo hộ rừng植树节 /zhíshù jié/ Tết trồng cây防风林 /fángfēnglín/ Rừng cản gió绿化 /lǜhuà/ Xanh hóa绿色和平组织 /lǜstrần hépíng” zǔzhī/ Tổ chức tự do xanh野生动物 /yěshēng dòngwù/ Động đồ gia dụng hoang dã野生植物 /yěshēng zhíwù/ Thực thiết bị hoang dã生态系统 /shēngtài xìtǒng/ Hệ thống sinc thái垃圾发电 /lājī fādiàn/ Phát năng lượng điện bằng rác rưởi thải垃圾焚化炉 /lājī fénhuà lú/ Lò thiêu rác禁止倒垃圾 /jìnzhǐ dào lèsè/ 52. Cnóng đổ rác

Danh sách Từ vựng về bảo đảm môi trường thiên nhiên trong giờ Trung

禁猎 /jìn liè/ Cấm săn uống bắn禁渔区 /jìn yú qū/ Khu vực cnóng bắt cá禁猎区 /jìn litrằn qū/ Khu vực cnóng snạp năng lượng bắn禁伐区 /jìn fá qū/ Khu vực cấm chặt đốn生化试验 /shēnghuà shìyàn/ Thí nghiệm sinch hóa水处理 /shuǐ chǔlǐ/ Xử lý nước水净化 /shuǐ jìnghuà/ Làm không bẩn nước水文环境 /shuǐwén huánjìng/ Môi ngôi trường thủy văn水采样器 /shuǐ cǎiyàng qì/ Máy mang mẫu nước水回收设备 /shuǐ huíshōu shèbèi/ Thiết bị thu hồi nước污水处理厂 / wūshuǐ chǔlǐ chǎng/ Nhà sản phẩm công nghệ cách xử trí nước thải:污水处理系统 /wūshuǐ chǔlǐ xìtǒng/ Hệ thống giải pháp xử lý nước thải污水密度指数 /wūshuǐ mìdù zhǐshù/ Chỉ số tỷ lệ nước thải废水处理场 /fèishuǐ chǔlǐ chǎng/ Trạm cách xử trí nước thải废水处理池 /fèishuǐ chǔlǐ chí/ Hồ cách xử lý nước thải生物带 /shēngwù dài/ Dải sinh vật生物区 /shēngwù qū/ Vùng sinch vật生物圈 /shēngwùquān/ Vòng sinh vật废物回收 /fèiwù huíshōu/ Thu hồi hóa học thải生态资源 /shēngtài zīyuán/ Tài nguim sinc thái生物氧化 /shēngwù yǎnghuà/ Oxy hóa sinh vật生物保护法 /shēngwù bǎohù fǎ/ Luật bảo đảm sinh vật遥测术 / yáocè shù/ Kỹ thuật quan trắc từ bỏ xa生命维持 /shēngmìng wéichí/ Duy trì sự sống自然保护 /zìrán bǎohù/ Bảo vệ thiên nhiên自然保护区 /zìrán bǎohù qū/ Khu bảo lãnh thiên nhiên废水处理池 /fèishuǐ chǔlǐ chí/ Hồ xử lý nước thải个人卫生 /gèrén wèishēng/ Vệ sinh cá nhân烟尘探测器 /yānchén bát tàncnai lưng qì/ Máy đo vết mờ do bụi khói测尘器 /cnai lưng bát qì/ Máy đo bụi烟尘处理装置 /yānchén chǔlǐ zhuāngzhì/ Thiết bị cách xử lý vết mờ do bụi khói公共卫生 /gōnggòng wèishēng/ Vệ sinch chung废气净化设备 /fèiqì jìnghuà shèbèi/ Thiết bị có tác dụng sạch sẽ khí thải空气净化 /kōngqì jìnghuà/ Làm sạch sẽ không khí

Chúc các bạn học tốt cùng chúng ta sẽ với mọi người trong nhà thông thường tay bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên nhé.


Từ Khóa: bao ve moi truong trong tieng trung cac tu vung bao ve moi truong trong tieng trung tu hoc tu vung tieng trung tu vung bao ve sầu moi truong tieng trung Từ vựng về bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên vào tiếng Trung

Bài viết liên quan