Tài liệu hướng dẫn sử dụng stata

Share:
*

Bạn đang đọc: Tài liệu hướng dẫn sử dụng stata

*

*

*

*

*
wide------------------------------------------------------------------------Number of obs. 9 -> 3Number..." data-index="38" src="https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-38-320.jpg?cb=1404796671" srcset="https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-38-320.jpg?cb=1404796671 320w, https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-38-638.jpg?cb=1404796671 638w, https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-38-1024.jpg?cb=1404796671 1024w" loading="lazy" id="slide-image-37" />
*
F = 0.0000. Chạy thử region1 = (region2+region3)/2( 1) region1 - .5 region2 - .5 region3 = 0.0F( 1, 5988) = 27.80..." data-index="55" src="https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-55-320.jpg?cb=1404796671" srcset="https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-55-320.jpg?cb=1404796671 320w, https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-55-638.jpg?cb=1404796671 638w, https://image.noimidanang.comcdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-55-1024.jpg?cb=1404796671 1024w" loading="lazy" id="slide-image-54" />

Xem thêm: Các Dáng Lông Mày Đẹp Tự Nhiên Phù Hợp Với Từng Khuôn Mặt, Phun Thêu Lông Mày: Chọn Màu Và Dáng Mày

*Bài viết liên quan