XÁC MINH ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA BẠN

Share:

Bạn có thể làm theo các bước này để thêm phương pháp đặt lại mật khẩu. Sau khi thiết lập lần đầu, bạn có thể quay lại trang Thông tin bảo mật để thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin bảo mật của mình.

Bạn đang đọc: Xác minh địa chỉ email của bạn

Nếu nội dung bạn nhìn thấy trên màn hình không khớp với nội dung đã được đề cập trong bài viết này, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn chưa bật trải nghiệm này. Cho đến khi trải nghiệm này được bật, bạn phải làm theo hướng dẫn và thông tin trong mục Thiết lập tài khoản của tôi để xác minh hai bước.


Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn email, có thể tổ chức của bạn không cho phép bạn sử dụng tùy chọn này cho phương pháp đặt lại mật khẩu của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp của tổ chức bạn để được trợ giúp thêm.


Bảo mật so với xác minh đặt lại mật khẩu

Phương pháp thông tin bảo mật được sử dụng cho cả xác minh bảo mật hai yếu tố và để đặt lại mật khẩu. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp đều có thể được sử dụng cho cả hai.

Phương pháp

Được sử dụng cho

Authenticator dụng

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tin nhắn văn bản

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Cuộc gọi điện thoại

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Khóa bảo mật

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tài khoản email

Chỉ đặt lại xác thực bằng mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Câu hỏi về bảo mật

Chỉ đặt lại xác thực bằng mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Thiết lập địa chỉ email của bạn từ trang Thông tin bảo mật

Tùy thuộc vào các thiết đặt của tổ chức bạn, bạn có thể dùng địa chỉ email của bạn như một trong các phương pháp thông tin bảo mật.

Xem thêm: 5 Bí Quyết Làm Đẹp Bằng Mật Ong Tại Nhà, 5 Bí Quyết Làm Đẹp Da Mặt Với Mật Ong Tại Nhà


Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email không yêu cầu mật khẩu mạng để truy nhập. Nếu bạn không thấy tùy chọn email thì có thể tổ chức của bạn không cho phép bạn sử dụng email để xác minh. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác hoặc liên hệ với người quản trị để được trợ giúp thêm.


Để thiết lập địa chỉ email của bạn

Chọn Thông tin bảo mật từ ngăn dẫn hướng bên trái hoặc từ liên kết trong khối thông tin Bảo mật, rồi chọn Thêm phương pháp từ trang Thông tin bảo mật.

*

Trên trang Thêm phương pháp, chọn Email từ danh sách thả xuống, rồi chọn Thêm.

*

Trên trang Email, nhập địa chỉ email của bạn (ví dụ: alain
gmail.com), rồi chọn Tiếp.

*


Quan trọng: Địa chỉ email này không thể là email cơ quan hoặc trường học của bạn.


Nhập mã được gửi tới địa chỉ email đã chỉ định của bạn, rồi chọn Tiếp theo. Thông tin bảo mật của bạn được cập nhật và bạn có thể sử dụng địa chỉ email để xác minh danh tính của mình khi sử dụng tính năng đặt lại mật khẩu.

*

Xóa địa chỉ email khỏi phương thức thông tin bảo mật của bạn

Nếu bạn không còn muốn sử dụng địa chỉ email của mình làm phương pháp thông tin bảo mật, bạn có thể loại bỏ địa chỉ đó khỏi trang Thông tin bảo mật.


Quan trọng: Nếu bạn vô tình xóa địa chỉ email của mình, sẽ không có cách nào để hoàn tác. Bạn sẽ phải thêm lại phương pháp.


Để xóa địa chỉ email của bạn

Trên trang Thông tin bảo mật, chọn liên kết Xóa bên cạnh tùy chọn Email.

*

Chọn Có từ hộp xác nhận để xóa tài khoản email. Sau khi tài khoản email bị xóa, thông tin sẽ bị loại bỏ khỏi thông tin bảo mật và biến mất khỏi trang Thông tin bảo mật.

Các bước tiếp theo


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia noimidanang.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
noimidanang.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © noimidanang.com 2022

Bài viết liên quan