Xin Chào Của Tiếng Hàn

Share:

Nếu chúng ta mới bước đầu học tiếng hàn quốc chưa lâu, hãy khởi đầu từ câu Xin kính chào tiếng Hàn và phần nhiều câu kính chào hỏi, từ biệt thường dùng để làm giao tiếp bên dưới đây.

Bạn đang đọc: Xin chào của tiếng hàn


1. Xin xin chào tiếng Hàn và hầu hết câu xin chào hỏi, tạm biệt thường dùng

Đây là những kiến thức tiếng Hàn cơ phiên bản nhất nhưng ai hy vọng học tiếng Hàn cũng cần được nắm dĩ nhiên và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp. Xin chào tiếng Hàn và hầu như câu xin chào hỏi, nhất thời biết đầy đủ, chi tiết dưới đây để bạn làm việc và áp dụng cho mình:

*

* 안녕? – Phiên âm là An-nyong?): Nghĩa là chào bạn

* 안녕하십니까? - Phiên âm là An-nyong-ha-sim-ni-kka?: Nghĩa là chào bạn.

* 안녕하세요? - Phiên âm là An-nyong-ha-sê-yo?: Nghĩa là xin chào bạn.

* 좋은 아침입니다: Nghĩa là kính chào buổi sáng

* 안녕하세요: Nghĩa là chào buổi chiều

* 안녕하세요: Nghĩa là kính chào buổi tối

* 안녕히 주무세요: nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 만나서 반갑습니다. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da: Nghĩa là cực kỳ vui được gặp bạn.

* 만나서 반가워. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-ga-wo: Nghĩa là cực kỳ vui được gặp bạn.

*오래간만이에요. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-i-ê-yo: Nghĩa là lâu rồi không chạm mặt bạn

* 오래간만입니다. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-im-ni-da: Nghĩa là thọ rồi không gặp bạn.

* 잘 지내요. - Phiên âm là Jal-ji-ne-yo: nghĩa là Tôi bình thường.

* 그저 그래요. - Phiên âm là Gư-jơ-gư-re-yo: nghĩa là Tàm tạm, bình thường.

* 괜찮습니다. - Phiên âm là Kuen-chan-ssưm-ni-da: Nghĩa là phần nhiều thứ phần lớn ổn.

* 괜찮아. - Phiên âm là Kuen-cha-na-yo: nghĩa là Tôi không vấn đề gì hay Tôi ổn định mà.

* 또 뵙겠습니다 - Phiên âm là Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da: tức là Hẹn gặp gỡ lại bạn.

* 미안합니다. - Phiên âm là Mi-an-ham-ni-da: nghĩa là Tôi xin lỗi

* 늦어서 미안합니다. - Phiên âm là Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da: nghĩa là Tôi xin lỗi, tôi cho muộn.

* 감사합니다 - Phiên âm là Gam-sa-ham-ni-da: nghĩa là Cảm ơn

* 고마워. - Phiên âm là Go-ma-wo: tức thị Cảm ơn.

* 고맙습니다. - Phiên âm là Go-map-sưm-ni-da: nghĩa là Cảm ơn

* 뭘요 - Phiên âm là Mwol-yo: Nghĩa là không tồn tại gì.

* 아니예요 - Phiên âm là A-ni-yê-yo: Nghĩa là không có gì

* 네/예 - Phiên âm là Nê/Yê: tức là Vâng

* 응/어 - Phiên âm là Eung/ơ: tức thị Yeah

* 저기요- Phiên âm là Jơ-gi-yo: tức thị Này

* 잠깐만요/잠시만요 - Phiên âm là Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô: Nghĩa là làm ơn chờ chút ạ.

* 아니 - Phiên âm là A-ni: Nghĩa là không phải

* 아니요/ 아뇨- Phiên âm là A-ni-yô/A-nyô: tức thị Không

* 안녕히 가세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-se-yô: Nghĩa là tạm bợ biệt

* 잘 가 - Phiênâm là Jal ga: Nghĩa là giã biệt (mình đi đây)

* 안녕히 가십시오 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-sip-si-ô: Nghĩa là lâm thời biệt.

* 잘 있어- Phiên âm là Jal is-sơ: Nghĩa là tạm thời biệt, tôi đi đây.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Môi Trái Tim, Cách Nhận Biết & Tạo Hình Môi Cho Nam,Nữ

* 안녕히 계세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi gyê-sệ-yô: nghĩa là Goodbye.

* mong mỏi hỏi chúng ta có khỏe không là 안녕하세요?

* 좋아요, 고마워요: tức là Tôi khỏe, cảm ơn bạn

* 당신은요?: tức thị Còn bạn?

* 환영합니다: Nghĩa là xin chào mừng

* 좋은 하루 되세요: tức thị Chúc một ngày giỏi lành

* 나중에 봐요: tức thị Hẹn gặp lại bạn sau

* 내일 봐요: tức thị Hẹn chạm mặt lại bạn vào ngày mai.

* 아름다운 날입니다: tức là Đó là 1 trong những ngày rất đẹp trời.

* 죄송합니다: tức là Xin lỗi khi vô tình va vào ai đó.

* mong mỏi nói Tôi rất có thể giúp gì được không? là 무엇을 도와 드릴까요?:

* 잘자요! - Phiên âm là Jal ja yo: tức thị Chúc ngủ ngon

* 안영히 주무새요! - Phiên âm là An young hi chu mu se yo: tức thị Chúc ngủ ngon.

* 즐겁게보내새요! - Phiên âm là Chư ko un bo ne se yo: tức thị Chúc vui vẻ.

* 생일죽아합니다 - Phiên âm là Seng il chu ka đắm say ni ta: nghĩa là Chúc mừng sinh nhật giờ đồng hồ Hàn.

*

* 만나서 반갑습니다 - Phiên âm là Man mãng cầu so ban gap sưm mày ta: Nghĩa là hết sức vui được gia công quen.

* 잘지냈어요? 저는 잘지내요- Phiên âm là Jal ji net so yo: Nghĩa là chúng ta có khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe

* 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요 - Phiên âm là I rưm mày mu ót đam mê e yo: Nghĩa là tên bạn là gì? thương hiệu tôi là...

* 안녕히게세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ke se yo. Tto boa yo: Nghĩa là nhất thời biệt. Hẹn chạm mặt lại.

* 안녕히가세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ka se yo. Tto boa yo: Nghĩa là nhất thời biệt. Hẹn chạm mặt lại.

* 몇살 이세요? 저는 … 살이에요 - Phiên âm là Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi? Tôi... Tuổi

* 괜찬아요! - Phiên âm là Khuen ja na yo: Nghĩa là ko có gì đâu.

* 알겠어요 - Phiên âm là Al get so yo: tức thị Tôi biết rồi.

* 모르겠어요 - Phiên âm là Mo rư get so yo: tức thị Tôi ko biết.

* 다시 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm đã đọc làTa đê mê mal sư me ju đắm say get so yo?:Nghĩa là các bạn làm ơn nói giống được không?

* 한국어 조금 할 수있어요- Phiên âm là Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: nghĩa là Tôi nói cách khác được một ít tiếng Hàn.

* 천천히 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm là Chon chon hi mal sư me ju si get so yo: Nghĩa là bạn cũng có thể nói chậm một chút ít được không?

Mỗi một nội dung gồm tới vài cách nói khác nhau mà bạn cần ghi nhớ để áp dụng trong những khi học ngôn từ này nhé.

2. Những thắc mắc giao tiếp giờ đồng hồ Hàn cho tất cả những người mới bắt đầu

Những tín đồ mới bắt đầu học giờ đồng hồ Hàn chưa lâu để sở hữu thể bắt đầu giao tiếp cơ bản, chúng ta nên học các thắc mắc giao tiếp thịnh hành trong giờ đồng hồ Hàn để thực hiện như:

*

* hy vọng hỏi Tên chúng ta là gì? là 이름이 뭐예요? - Phiên âm đã đọc lài-rư-mi muơ-yê -yô?

* 누구예요? - Phiên âm là nu-cu-yê -yô: tức thị Ai đó?

* mong muốn hỏi người đó là ai vậy? là 그사람은 누구예요? - Phiên âm đã đọc là cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?

* ao ước hỏi hiện nay bạn đã sốngở đâu vậy? là 지금 어디예요? - Phiên âm sẽ đọclà chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

* 무슨일이 있어요? - Phiên âm là mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô: Nghĩa là gồm chuyện gì vậy?

* mong hỏi các bạn từ đâu đến vậy? là 어디서 오셧어요? - Phiên âm đang đọc là ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?

* mong mỏi hỏi nhà bạn ở quanh vùng nào vậy? là 집은 어디예요? - Phiên âm sẽ đọc là chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

* 뭐예요? - Phiên âm là muơ-yê -yô: Nghĩa là vật gì vậy?

* 왜요? - Phiên âm là oe-yô: tức thị Tại sao?

* ý muốn hỏi Ông Kim cóở trên đây không? là 김선생님 여기 계세요? - Phiên âm sẽ đọclà Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ?

* 미스김 있어요? - Phiên âm là mi-xư -kim ít-xơ-yô: tức là Cô Kim có tại đây không?

* 어때요? Phiên âm là Ơ-te-yô: Nghĩa là vậy nào rồi/Sao rồi/Có được không?

*언제 예요? - Phiên âm là Ơn-chê -yê -yô: tức thị Bao giờ/Khi nào?

* 이게 뭐예요? - Phiên âm là i-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là đặc điểm này là gì?

* 저게 뭐예요? - Phiênâm là chơ-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là cái kia là gì?

* 뭘 하고 있어요? - Phiên âm là muơl ha-kô -ít-xơ-yô: Nghĩa là chúng ta đang làm gì vậy?

* 얼마예요? - Phiên âm là Ơl-ma-yê -yô: Nghĩa là bao nhiêu tiền?

Đây là hầu hết câu giao tiếp tiếng Hàn ở trình độ chuyên môn cơ phiên bản nhất mà ngay từ bỏ khi bước đầu học, bạn cần nắm được và rất có thể áp dụng ngay trong tiếp xúc của mình.

3. Hầu hết câu tiếp xúc tiếng Hàn khi du lịch Hàn Quốc

Du lịch hàn quốc là trải nghiệm cuốn hút mà không ít người dân Việt hiện thời muốn có. Nếu khách hàng có điều kiện và thời gian tới xứ sở kim bỏ ra mà không thông thạo tiếng Hàn đang làm sút sự lôi kéo của chuyến du ngoạn nhiều phần. Bởi vậy hãy học nhanh hầu hết câu tiếp xúc cho chuyến du ngoạn sắp tới của bản thân mình dưới trên đây nhé. Các trường hợp thông dụng mà người đi du lịch Hàn Quốc thường gặp như đi hỏi con đường của dân phượt, đi mua sắm, đi siêu thị và phòng trong trường đúng theo bị lạc đường bạn phải xử lý thế nào sẽ có trong phần câu chữ dưới đây.

*

3.1. Lúc đi tải sắm, bạn phải học rất nhiều câu giao tiếp nào?

Trải nghiệm buôn bán là điều không thể không có khi phượt Hàn Quốc. Bạn cũng có thể mua món ăn thực uống, đi mua giày dép, quần áo, quà lưu niệm. Để đi bán buôn thuận lợi, bạn nên học trong nhà trước đông đảo câu giao tiếp sau để dễ dãi nói chuyện với người bán sản phẩm và biểu thị ý hy vọng của mình:

* 이거 얼마나예요 - Phiên âm là i keo eol ma mãng cầu ye yo: Nghĩa là cái này từng nào tiền vậy?

* mong hỏi Tôi gồm mặc test xem vừa ko được không? là 입어봐도 되나요? - Phiên âm là ipo boa bởi due mãng cầu yo

* 조금만 깎아주세요? - Phiên âm là cho gưm man kka kka chu se yo: Nghĩa là bao gồm thể ưu đãi giảm giá một chút được không?

* mong hỏi các bạn mang thẻ tín dụng thanh toán hay không? là 신용카트 되나요? - Phiên âm là sin yeong kha thư due na yo

* 이걸로 주세요 - Phiên âm là i kol lo chu se yo: tức là Tôi đang lấy cái này.

* 영수증 주세요? - Phiên âm là yeong su chưng chu se yo: Nghĩa là mang lại tôi đem hóa 1-1 được không?

*

3.2. đều câu giao tiếp trong ngôi trường hợp khẩn cấp khi du lịch Hàn Quốc

Trong chuyến phượt Hàn Quốc, nếu gặp gỡ những trường phù hợp sau, chúng ta có thể dùng những câu giao tiếp:

* 여권을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: tức là Tôi bị mất hộ chiếu.

* 지갑을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là bỏ ra gap pưl i reo beo ryeot so yo: nghĩa là Tôi bị mất ví tiền.

* mong mỏi nói Tôi bị lạc mặt đường là 길을 잃었어요 - Phiên âm là kil ruwl i reo beo ryeot so yo

* 도와주세요 - Phiên âm là do oa chu se yo: tức thị Hãy giúp tôi

* 대사관이 어디에 있어요? - Phiên âm là de sa quan tiền ni eo di e it seo yo: tức là Đại sứ quán ở đâu?

* mong mỏi hỏi đến tôi hỏi đồn cảnh sát gần đâynhất? là 가장 가까운 경찰서가 어디에요? - Phiên âm vẫn đọclà ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

* hy vọng nói Tôi mượn điện thoại của bạn chút xíuđược không? là 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? - Phiên âm đã đọc là dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

3.3. Phần đa câu tiếp xúc dùng hỏi mặt đường khi phượt Hàn Quốc

Muốn hỏi con đường khi ra bên ngoài trong chuyến du lịch Hàn Quốc, bạn sẽ hỏi những câu sau:

*

* 어디에서 댁시를 타요? - Phiên âm là eo di e seo tek ham mê rul tha yo: tức thị Tôi rất có thể bắt taxi sinh hoạt đâu?

* 여기는 어디에요? - Phiên âm là yeo ki nưn eo di e yo: Nghĩa là đến hỏi đó là ở đâu vậy?

* 이곳으로 가주세요 - Phiên âm là i kot su ro ka chu se yo: tức thị Hãy đưa tôi đến địa chỉ này.

* 버스정류장이 어디세요? - Phiên âm là beo su cheong ryu chang eo di se yo: tức là Trạm xe cộ buýt nơi đâu vậy?

* ý muốn nói làm ơn chỉ cho tôi ngân hàng ở gần đây được không? sẽ sở hữu câu là 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? - Phiên âm sẽ đọc là Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?

* 여기서 세워주세요 - Phiên âm là yeo ki seo se uo chu se yo: Nghĩa là làm ơn hãy tạm dừng ở đây.

3.4. đông đảo câu giao tiếp tiếng Hàn lúc đi quán ăn

Vào nhà hàng quán ăn ăn uống vào chuyến phượt Hàn Quốc, chúng ta cũng có thể sử dụng những câu tiếp xúc sau đây:

* ao ước đề nghị rất có thể giới thiệu mang đến tôi vài món được không? sẽ có được câu là 추천해주실 만한거 있어요? - Phiên âm vẫn đọclà chu chon he chu sil man han keo dán giấy isso yo

* muốn hỏi có thể cho tôi coi thực solo được không? sẽ sở hữu câu là 메뉴 좀 보여주세요? - Phiên âm đã đọc là me nyu chom bo yeo chu se yo

* ao ước nói đến tôi xin một ít nước vẫn là 물 좀 주세요 - Phiên âm là mul chom chu se yo

* 이것과 같은 걸로 주세요 - Phiên âm là i keot koa keol lo chu se yo: Nghĩa là làm ơn đến tôi món này.

* 맵지안게 해주세요- Phiên âm là mep ji an ke he chu se yo: tức thị Đừng nấu ăn cay quá nhé.

* mong mỏi nói Hãy thanh toán giao dịch cho tôi. Sẽ sở hữu câu trong giờ đồng hồ Hàn là 계산서 주세요 - Phiênâm đang đọc là kye san seo chu se yo

Chủ đề giao tiếp tiếng Hàn được rất nhiều người thân thương khi muốn triển khai chuyến du lịch Hàn Quốc với rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thú vui nhất. Bạn chỉ cần dành chút thời gian học trước phần đa câu hội thoại nghỉ ngơi trên lưu ý sẽ giúp chuyến đi của chúng ta trở nên thuận lợi hơn, độc đáo hơn những mà ko mất vô số thời gian hay phát sinh tâm lí ngại học ngoại ngữ của mình.

Tóm lại, Xin kính chào tiếng Hàn là 1 trong những câu phổ biến nhất mà các bạn sẽ được học ngay từ khi bắt đầu học giờ đồng hồ Hàn. Ngôn từ này nằm trong phần học tiếng Hàn cơ phiên bản của bất kỳ người học nào mà ai cũng không thể không nhớ, chẳng thể không học. Hy vọng những chủng loại câu đối thoại trong bài viết đã mang tới cho bạn những câu chữ mà bản thân đang bắt buộc và có thể áp dụng vào học tập ngay.

Bài viết liên quan